Parlamentní otázky
PDFWORD
5. září 2014
O-000064/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000064/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Předmět: Vyšetřování havárie letadla MH17 společnosti Malaysia Airlines

Po tragickém pádu letadla MH17 společnosti Malaysia Airlines se výrazně vyostřilo napětí ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou a mezi Ruskem a EU.

Evropská rada, která zasedala ve dnech bezprostředně po nehodě, se rozhodla ještě více zpřísnit restriktivní opatření vůči Rusku, zatímco ukrajinské a separatistické skupiny se navzájem obviňovaly – a nadále obviňují – z odpovědnosti za nehodu.

Restriktivní opatření uvalená na Rusko v důsledku vzniklé situace způsobují závažné ekonomické škody evropským společnostem, které s Ruskou federací obchodují, a je velmi důležité urychleně a bez jakýchkoli pochybností zjistit skutečnou příčinu pádu letadla MH17.

Orgány států pověřených probíhajícím vyšetřováním, včetně Ukrajiny, Nizozemska a Belgie, se podle zpráv mezinárodních tiskových agentur dohodly, že výsledky zůstanou utajené a nebudou zveřejněny.

1. Je Komise obeznámena s výsledky probíhajícího technického šetření?

2. Domnívá se Komise, že je legitimní a správné, aby orgány členských států pověřené probíhajícím vyšetřováním zachovaly jeho výsledky v utajení?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění