Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
5. september 2014
O-000064/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000064/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Om: Efterforskningen af Malaysia Airlines MH17

Under henvisning til,

at det tragiske flystyrt af Malaysia Airlines MH17 er blevet set som en betydelig eskalering i forholdet mellem Rusland og Ukraine og mellem Rusland og EU.

Det Europæiske Råd, der blev holdt i dagene umiddelbart efter ulykken, besluttede at skærpe en række restriktive foranstaltninger over for Rusland, mens ukrainere og separatistiske grupper beskyldte og fortsat beskylder hinanden for at være ansvarlige for flystyrtet.

de restriktive foranstaltninger, der er indført over for Rusland som følge af situationen, har medført betydelig økonomiske tab for europæiske virksomheder, der handler med Den Russiske Føderation og at det er yderst vigtigt at fastslå den reelle årsag til MH17-styrtet snarest og uden skyggen af tvivl.

Ifølge internationale presseforlydender har myndighederne i de stater, der har ansvaret for efterforskningen, og mellem dem Ukraine, Nederlandene og Belgien, aftalt at hemmeligholde og ikke offentliggøre resultaterne af de igangværende undersøgelser.

bedes Kommissionen svare på følgende:

1. Er Kommissionen bekendt med resultaterne af de igangværende tekniske undersøgelser?

2. Kan Kommissionen bekræfte hemmeligholdelsen af resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget af myndighederne i de ansvarlige ms, og anser den denne hemmeligholdelse for legitim og passende?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse