Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
5 Σεπτεμβρίου 2014
O-000064/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Θέμα: Έρευνα σχετικά με την πτήση MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών

Το τραγικό δυστύχημα της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών έχει οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τις μέρες αμέσως μετά το συμβάν αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της Ρωσίας, ενώ η ουκρανική κυβέρνηση και η πλευρά των αυτονομιστών συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή του αεροσκάφους.

Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία ως αποτέλεσμα της κατάστασης προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημιά στις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστεί η πραγματική αιτία του δυστυχήματος της πτήσης MH17 γρήγορα και πέρα από κάθε αμφιβολία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, οι αρχές των κρατών που έχουν αναλάβει την υπό εξέλιξη έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, των Κάτω Χωρών και του Βελγίου, έχουν συμφωνήσει να κρατήσουν απόρρητα τα αποτελέσματα και να μην τα δημοσιεύσουν.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή τα αποτελέσματα της υπό εξέλιξη τεχνικής έρευνας;

2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι είναι νόμιμη και κατάλληλη η διαβάθμιση απορρήτου που έχει καθοριστεί για τα αποτελέσματα της υπό εξέλιξη έρευνας από τις αρχές των κρατών μελών που την έχουν αναλάβει;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου