Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
5. syyskuuta 2014
O-000064/2014
Suullisesti vastattava kysymys O-000064/2014
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Aihe: Malaysia Airlinesin lennon MH17 tutkinta

Malaysia Airlinesin lennon MH17 traaginen onnettomuus on johtanut vakavaan jännityksen lisääntymiseen Venäjän ja Ukrainan sekä Venäjän ja EU:n välisissä suhteissa.

Välittömästi tapauksen jälkeen pidetty Eurooppa-neuvosto päätti kiristää Venäjän vastaisia voimassa olevia rajoittavia toimenpiteitä, samalla kun Ukrainan ja separatistien ryhmittymät ovat syyttäneet ja edelleen syyttävät onnettomuudesta toinen toisiaan.

Tilanteen takia Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet aiheuttavat vakavaa taloudellista haittaa Venäjän federaation kanssa liiketoimintaa harjoittaville unionin yrityksille ja on erittäin tärkeää selvittää MH17-lennon onnettomuuden todelliset syyt nopeasti ja kiistattomasti.

Kansainvälisten tietotoimistojen välittämien tietojen mukaan meneillään olevista tutkimuksista vastaavien valtioiden, eli Ukrainan, Alankomaiden ja Belgian, viranomaiset ovat sopineet, että tulokset pidetään salaisina eikä niitä julkaista.

1. Onko komissio tietoinen meneillään olevan teknisen tutkimuksen tuloksista?

2. Pitääkö komissio legitiiminä ja asianmukaisena sitä, että meneillään olevasta tutkinnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaiset ovat luokitelleet tutkimustulokset salaisiksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus