Parlamentarna pitanja
PDFWORD
5. rujna 2014.
O-000064/2014
Pitanje za usmeni odgovor O-000064/2014
upućeno Komisiji
članak 128
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Predmet: Istraga o zrakoplovu Malaysia Airlinesa na letu MH17

Tragičan pad zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH17 doveo je do ozbiljne eskalacije napetosti u odnosima između Rusije i Ukrajine te između Rusije i EU-a.

Europsko je vijeće na sastanku održanom u danima odmah nakon navedenog događaja odlučilo dodatno postrožiti restriktivne mjere koje su uvedene protiv Rusije, dok su se ukrajinske i separatističke skupine međusobno optuživale, te se i dalje optužuju, da je upravo ona druga strana odgovorna za nesreću.

Restriktivne mjere koje se zbog te situacije primjenjuju na Rusiju prouzrokuju ozbiljnu ekonomsku štetu europskim poduzećima koja posluju s Ruskom Federacijom te je od iznimne važnosti brzo i izvan svake sumnje utvrditi stvarni uzrok nesreće zrakoplova na letu MH17.

Prema izvješćima međunarodnih novinskih agencija vlasti država zaduženih za istragu koja je u tijeku, uključujući Ukrajinu, Nizozemsku i Belgiju, dogovorile su se da će rezultate smatrati tajnima te da ih neće otkriti.

1. Jesu li Komisiji poznati rezultati tehničke istrage koja je u tijeku?

2. Smatra li Komisija zakonitim i prikladnim da su rezultate postojeće istrage vlasti država članica koje su za nju zadužene proglasile tajnima?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena