Parlamenti kérdések
PDFWORD
2014. szeptember 5.
O-000064/2014
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000064/2014
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Tárgy: Vizsgálat a Maláj Légitársaság MH17-es járatának ügyében

A Maláj Légitársaság MH17-es járatának tragikus balesete egyre súlyosbodó feszültséget váltott ki az Oroszország és Ukrajna, illetve az Oroszország és az EU közötti kapcsolatokban.

A közvetlenül az eseményt követően összeült Európai Tanács úgy határozott, hogy tovább szigorítja az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseket, miközben az ukránok és a szeparatista csoportok egymást vádolták és vádolják a szerencsétlenségért.

Az e helyzet követeztében Oroszországgal szemben kivetett korlátozó intézkedések súlyos gazdasági károkat okoznak az Oroszországi Föderációval üzletelő európai vállalatoknak, ezért nagyon fontos, hogy gyorsan és minden kétséget kizáróan fény derüljön az MH17-es járat katasztrófájának valódi okaira.

A nemzetközi sajtóügynökségek jelentései szerint a vizsgálattal megbízott államok – köztük Ukrajna, Hollandia és Belgium – hatóságai megállapodtak abban, hogy titkosnak minősítik és nem hozzák nyilvánosságra a folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit.

1. Tudomása van-e a Bizottságnak a folyamatban lévő műszaki vizsgálatok eredményeiről?

2. Törvényesnek és megfelelőnek tartja-e a Bizottság, hogy titkosnak minősítették a tagállamok hatóságai által indított, folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat