Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2014 m. rugsėjo 5 d.
O-000064/2014
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000064/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Tema: Malaizijos oro linijų skrydžio MH17 tyrimas

Tragiška Malaizijos oro linijų skrydžio MH17 katastrofa smarkiai sustiprino įtampą Rusijos ir Ukrainos bei Rusijos ir ES santykiuose.

Iš karto po įvykio dienos surengtame Europos Vadovų Tarybos susitikime nuspręsta dar labiau sugriežtinti Rusijai nustatytas ribojamąsias priemones, o Ukraina ir separatistų grupės dėl katastrofos apkaltino ir tebekaltina kitą pusę.

Dėl šios padėties Rusijai taikomos ribojamosios priemonės labai ekonomiškai nuostolingos Europos įmonėms, turinčioms verslo santykių su Rusijos Federacija, todėl labai svarbu greitai ir neabejotinai nustatyti tikrąją skrydžio MH17 katastrofos priežastį.

Remiantis tarptautinių spaudos agentūrų pranešimais, už tebevykstantį tyrimą atsakingų valstybių, įskaitant Ukrainą, Nyderlandus ir Belgiją, valdžios institucijos susitarė išlaikyti rezultatų slaptumą ir jų neatskleisti.

1. Ar Komisijai žinomi tebevykstančio techninio tyrimo rezultatai?

2. Ar Komisija laiko teisėtu ir tinkamu slaptumo laipsnį, kurį tebevykstančio tyrimo rezultatams nustatė už jį atsakingų valstybių narių valdžios institucijos?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas