Deputātu jautājumi
PDFWORD
2014. gada 5. septembris
O-000064/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000064/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Temats: Izmeklēšana saistībā ar "Malaysia Airlines" reisu MH17

Aviosabiedrības "Malaysia Airlines" reisa MH17 traģiskā katastrofa ievērojami palielinājusi spriedzi attiecībās starp Krieviju un Ukrainu un Krieviju un Eiropas Savienību.

Eiropadomes sanāksmē tūdaļ pēc šā negadījuma tika nolemts vēl vairāk pastiprināt jau noteiktās sankcijas pret Krieviju, kamēr Ukrainas un separātistu grupu pārstāvji apsūdzēja un turpina apsūdzēt viens otru par šīs katastrofas izraisīšanu.

Šīs situācijas rezultātā Krievijai piemērotās sankcijas nodara nopietnu ekonomisku kaitējumu Eiropas uzņēmumiem, kas veic darījumus ar Krievijas Federāciju, un neapšaubāmi ir ļoti svarīgi ātri un nekļūdīgi noteikt reisa MH17 katastrofas patieso iemeslu.

Saskaņā ar starptautisko preses aģentūru ziņojumiem iestādes tajās valstīs, kuras atbild par notiekošo izmeklēšanu, tostarp Ukraina, Nīderlande un Beļģija, ir vienojušās klasificēt izmeklēšanas rezultātus un tos nepubliskot.

1. Vai Komisija ir informēta par notiekošās tehniskās izmeklēšanas rezultātiem?

2. Vai Komisija uzskata par likumīgu un atbilstošu, ka izmeklēšanu veicošo valstu iestādes nosaka tās rezultātiem slepenības statusu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums