Parlementaire vragen
PDFWORD
5 september 2014
O-000064/2014
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000064/2014
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Betreft: Het onderzoek naar vlucht MH17 van Malaysia Airlines

De tragische crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft geleid tot een ernstige escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en tussen Rusland en de EU.

De Europese Raad die vlak na de ramp bijeenkwam, besloot de beperkende maatregelen tegen Rusland verder aan te scherpen. Tegelijkertijd blijven Oekraïne en pro-Russische separatisten elkaar beschuldigen en de verantwoordelijkheid voor de ramp toeschuiven.

De beperkende maatregelen die naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17 tegen Rusland zijn genomen leiden tot grote economische schade bij Europese ondernemingen die zaken doen met de Russische Federatie. Het is in dit kader van groot belang dat de werkelijke toedracht van de ramp met vlucht MH17 snel en onweerlegbaar wordt vastgesteld.

Volgens berichten van internationale persbureaus hebben de autoriteiten van de landen die belast zijn met het onderzoek naar de ramp, waaronder Oekraïne, Nederland en België, afgesproken om de resultaten van het onderzoek geheim te houden en niet naar buiten te brengen.

1. Is de Commissie op de hoogte van de resultaten van het technisch onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd?

2. Is de Commissie van oordeel dat het besluit van de autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met het onderzoek om de resultaten geheim te houden gerechtvaardigd en passend is?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling