Interpelacje
PDFWORD
5 września 2014
O-000064/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000064/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Przedmiot: Dochodzenie w sprawie lotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17

Tragiczna w skutkach katastrofa lotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17 doprowadziła do gwałtowanego wzrostu napięcia w stosunkach między Rosją a Ukrainą oraz między Rosją a UE.

W okresie bezpośrednio po tym wydarzeniu Rada Europejska postanowiła dodatkowo zaostrzyć wprowadzone już środki restrykcyjne wobec Rosji, podczas gdy Ukraina i grupy separatystów oskarżały się nawzajem (i wciąż to czynią) o odpowiedzialność za katastrofę.

Środki restrykcyjne stosowane wobec Rosji w wyniku zaistniałej sytuacji wyrządzają poważne szkody gospodarcze przedsiębiorstwom europejskim prowadzącym interesy z Federacją Rosyjską, wobec czego niezmiernie ważne jest szybkie i niepozostawiające żadnych wątpliwości ustalenie rzeczywistej przyczyny katastrofy lotu MH17.

Z relacji międzynarodowych agencji prasowych wynika, że władze krajów odpowiedzialnych za toczące się dochodzenie, w tym Ukrainy, Holandii i Belgii, uzgodniły, że wyniki zostaną utajnione i nie dojdzie do ich ujawnienia.

1. Czy Komisja zna wyniki prowadzonego dochodzenia technicznego?

2. Czy zdaniem Komisji utajnienie wyników dochodzenia prowadzonego przez władze państw członkowskich, które za nie odpowiadają, jest uzasadnione i właściwe?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna