Întrebări parlamentare
PDFWORD
5 septembrie 2014
O-000064/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000064/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Subiect: Ancheta privind zborul MH17 al companiei aeriene Malaysia Airlines

Întrucât

tragica prăbușire a zborului MH17 al companiei aeriene Malaysia Airlines a fost considerată un eveniment grav de escaladare a relațiilor dintre Rusia și Ucraina, respectiv între Rusia și UE;

în cadrul Consiliului European care a avut loc la câteva zile după acest eveniment s-a decis înăsprirea unei serii de măsuri restrictive luate împotriva Rusiei, în timp ce ucrainenii și grupurile separatiste se acuzau și continuă să se acuze reciproc în ceea ce privește răspunderea legată de prăbușirea avionului;

măsurile restrictive aplicate Rusiei în urma acestui eveniment cauzează importante daune economice companiilor europene care au relații de afaceri cu Federația Rusă și este foarte important să se stabilească rapid și fără motive de îndoială cauza adevărată a prăbușirii zborului MH17;

în conformitate cu relatările agențiilor de presă internaționale, autoritățile din statele care sunt responsabile de desfășurarea anchetei, printre acestea numărându-se Ucraina, Țările de Jos și Belgia, ar fi încheiat un acord să păstreze confidențialitatea cu privire la rezultatele anchetei în curs și să nu dezvăluie aceste rezultate.

Doresc să adresez următoarea întrebare:

1. Are Comisia cunoștință despre rezultatele anchetelor tehnice în curs de desfășurare?

2. Confirmă Comisia clasificarea de confidențialitate a rezultatelor anchetei în curs de către autoritățile din statele membre care se ocupă de anchetă sau consideră acest lucru legitim și adecvat?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică