Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
5. september 2014
O-000064/2014
Vprašanje za ustni odgovor O-000064/2014
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Zadeva: Preiskava o letu Malaysia Airlines MH17

Zaradi tragične nesreče letala Malaysia Airlines MH17 so se odnosi med Rusijo in Ukrajino ter Rusijo in EU močno zaostrili.

Evropski svet, ki se je sestal neposredno po nesreči, je sklenil še poostriti omejevalne ukrepe proti Rusiji, čeprav ukrajinske in separatistične skupine za nesrečo dolžijo druga drugo.

Omejevalni ukrepi, ki so bili zaradi tega naloženi Rusiji, povzročajo veliko gospodarsko škodo evropskim podjetjem, ki poslujejo z Rusko federacijo, zato je pomembno hitro in zanesljivo ugotoviti resnični vzrok za nesrečo letala MH17.

Po poročanju mednarodnih tiskovnih agencij oblasti so se države, ki so odgovorne za potekajočo preiskavo, to so med drugim Ukrajina, Nizozemska in Belgija, odločile, da bodo ugotovitve ostale zaupne in da jih ne bodo razkrivale.

1. Ali je Komisija seznanjena z rezultati potekajoče tehnične preiskave?

2. Ali Komisija meni, da je odločitev oblasti držav članic, pristojnih za preiskavo – da naj ugotovitve ostanejo zaupne – legitimna in ustrezna?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo