Parlamendi esitatud küsimused
PDF 0kWORD 0k
2. oktoober 2014
O-000069/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000069/2014
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, fraktsiooni PPE nimel
Jo Leinen, fraktsiooni S&D nimel
Ian Duncan, fraktsiooni ECR nimel
Gerben-Jan Gerbrandy, fraktsiooni ALDE nimel
Merja Kyllönen, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bas Eickhout, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Valentinas Mazuronis, fraktsiooni EFDD nimel

 Teema: Lima kliimamuutuste konverents (COP 20)

Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et tagada Lima kliimamuutuste konverentsil (COP 20) märkimisväärseid edusamme selleks, et:

– kindlaks määrata 2015. aasta ülemaailmse kliimakokkuleppe põhielemendid;

– muuta kuni 2020. aastani võetud ülemaailmsed kohustused rangemaks, et hoida maailmas temperatuuri tõus alla 2 °C, ning

– suurendada kliimamuutustega seotud rahastamist, et saavutada 2020. aastaks ühine eesmärk, 100 miljardit USA dollarit aastas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave