A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000074/2014

Előterjesztett szövegek :

O-000074/2014 (B8-0033/2014)

Viták :

PV 25/11/2014 - 19
CRE 25/11/2014 - 19

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 187kWORD 28k
2014. november 5.
O-000074/2014
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000074/2014
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marita Ulvskog, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

 Tárgy: A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv végrehajtása
 Válasz a plenáris ülésen 

A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelvet mind a 28 tagállam átültette nemzeti jogába. A faji egyenlőségről szóló irányelv és a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv alkalmazását vizsgáló bizottsági együttes jelentésből azonban kitűnik, hogy még mindig vannak kihívások ezen irányelvek végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatban. Továbbá számos kötelezettségszegési eljárás van folyamatban tagállamok ellen.

1. Hogyan szándékozik a Bizottság biztosítani a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv jobb gyakorlati végrehajtását és alkalmazását a tagállamokban?

2. Az európai uniós polgárok többségének nincs tudomása az irányelvben lefektetett jogokról, ami kevesebb bejelentést eredményez. Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy a figyelemfelkeltő kampányok fenntartható eredményeket érjenek el a polgárok körében jogaikról és a munkaadó kötelezettségeiről való ismereteik terén? Milyen egyéb intézkedéseket tervez a Bizottság a bejelentések számának növelése és a panasztételi mechanizmushoz való hozzáférés javítása érdekében? A Bizottság szerint milyen lépéseket lehetne tenni az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésnek az irányelv alkalmazásáról szóló jelentésben említett problémájának kezelésére?

3. Az egyenlőségre vonatkozó – a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelvben előírtak szerint a megkülönböztetés alapján bontott – tagállami adatok hiánya még nehezebbé teszi a megkülönböztetés leküzdését és az egyenlőség előmozdítását. Fog-e a Bizottság konkrét intézkedéseket javasolni az adatgyűjtés és értékelés javítására – különös tekintettel a tagállamok által gyűjtött adatokra –, biztosítva, hogy az új adatok arányosak legyenek és hozzájáruljanak az irányelv céljainak eléréséhez?

4. A női munkaerő számos hátránnyal szembesül. Gyakrabban alkalmazzák őket a szokásostól eltérő munkaszerződések keretében és a nemek közötti bérszakadék még mindig elfogadhatatlanul széles. Hogyan szándékozik a Bizottság kezelni ezeket a problémákat a fenti irányelv tükrében?

5. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye előírja a részes államok és a regionális integrációs szervezetek számára, hogy az ésszerű alkalmazkodás megtagadását tekintsék a megkülönböztetés formájának. Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy ezt a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelvben rögzített jogot betartsák a fogyatékos személyek esetében anélkül, hogy az ésszerű alkalmazkodásra vonatkozó rendelkezés szándékos be nem tartása megkülönböztetésnek bizonyuljon?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat