Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000079/2014

Predkladané texty :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 29k
5. novembra 2014
O-000079/2014

Otázka na ústne zodpovedanie O-000079/2014

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Claude Moraes

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


  Vec:              Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii

 Odpoveď v pléne 

V októbri 2013 prijal Parlament uznesenie o migračných tokoch v oblasti Stredozemného mora. Krátko na to Rada zriadila osobitnú skupinu pre Stredozemie a následne boli vypracované viaceré oznámenia Komisie.  V októbri 2014 prijala Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci závery o prijatí opatrení na lepšie riadenie migračných tokov. Mohla by Komisia:

1.              vysvetliť, ako je možné zabezpečiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti (v súlade s článkom 80 ZFEÚ), pokiaľ ide na jednej strane o stredomorské členské štáty – prvú destináciu utečencov a migrantov, a na druhej strane o členské štáty, do ktorých prúdi najvyšší počet utečencov a žiadateľov o azyl – konečnú destináciu;

2.              vysvetliť, akým spôsobom je možné zabezpečiť plnenie povinností v súvislosti s pátraním a záchranou a zabrániť trestnej činnosti prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, poskytnúť informácie o postupoch pašerákov a obchodníkov, najmä pokiaľ ide o príčiny úmrtí migrantov;

3.              uviesť, či považuje za potrebné rozšíriť činnosť agentúry Frontex, a potvrdiť, ako dlho Triton potrvá a ako sa bude financovať v strednodobom a dlhodobom horizonte;

4.              vysvetliť, ako chce rozvíjať bezpečné a legálne cesty pre žiadateľov o azyl a utečencov smerujúcich do EÚ;

5.              vysvetliť, ako postupuje v súvislosti s posilňovaním spoločnej politiky týkajúcej sa presídlenia a ako podporuje väčšiu a spravodlivejšiu účasť členských štátov;

6.              vysvetliť, ako bude zlepšovať celkovú stratégiu spolupráce s tretími krajinami, najmä pokiaľ ide o regionálnu ochranu, presídlenie, návrat utečencov a riešenie základných príčin migrácie, ako aj uviesť, akú formu bude mať táto stratégia v konfliktných oblastiach, ako sú Líbya a Sýria;

7.              vysvetliť, ako chce vypracovať komplexný prístup k migrácii vrátane primeraných legálnych migračných kanálov, ako oznámil predseda Juncker vo svojom otváracom prejave v Parlamente;

8.              poskytnúť podrobnú analýzu o tom, ako sú v tejto súvislosti vynakladané prostriedky v oblasti vnútorných vecí vrátane prostriedkov na núdzové opatrenia, najmä na opatrenia v oblasti azylu, migrácie a kontroly hraníc, boja proti pašovaniu a nezákonnému obchodovaniu a navracania utečencov, ako aj prostriedky na zahraničnú a rozvojovú politiku EÚ;

9.              vysvetliť, ako zabezpečí účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému a zaručí účinné spoločné normy týkajúce sa prijímania, postupov a kvalifikácií v rámci EÚ, ochrany najzraniteľnejších ľudí a podpory sociálneho začlenenia utečencov, a vysvetliť, či chce začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov, ak je to potrebné, a či by pristúpila k revízii právnych predpisov, ak sa monitorovaním preukáže, že je potrebná?

Predložené: 5.11.2014

Postúpené: 7.11.2014

Termín na zodpovedanie: 14.11.2014

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie