Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000079/2014

Predložena besedila :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Razprave :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 184kWORD 29k
5. november 2014
O-000079/2014

Vprašanje za ustni odgovor O-000079/2014

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Claude Moraes

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


  Zadeva:              Vprašanje za ustni odgovor o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Oktobra 2013 je Evropski parlament sprejel resolucijo o migracijskih tokovih v Sredozemlju. Kmalu zatem je Svet ustanovil projektno skupino za Sredozemlje, nato pa je Komisija objavila več sporočil. Oktobra 2014 je Svet za pravosodje in notranje zadeve sprejel sklepe o ukrepih za boljše obvladovanje migracijskih tokov. Ali lahko Komisija:

1.              pojasni, kako bi lahko vzpostavili solidarnost in zagotovili pravično delitev odgovornosti (v skladu s členom 80 PDEU) z državami članicami v Sredozemlju, v katere begunci in migranti najprej vstopijo, pa tudi z državami članicami, ki so njihov končni cilj in sprejmejo največ beguncev in prosilcev za azil;

2.              pojasni, kako bi zagotovili učinkovito izpolnjevanje obveznosti iskanja in reševanja ter se hkrati borili proti kaznivim dejanjem tihotapcev in trgovcev z ljudmi, poda informacije o praksah tihotapcev in trgovcev z ljudmi, zlasti kar zadeva vzroke za smrt migrantov;

3.              navede, ali se ji zdi potrebno razširiti dejavnosti v okviru misije Frontex ter kako dolgo naj bi se izvajala misija Triton in kako naj bi se srednje- in dolgoročno financirala;

4.              pojasni, kako namerava vzpostaviti varne in zakonite poti za prosilce za azil in begunce v EU;

5.              pojasni, kako krepi skupno politiko ponovne naselitve in spodbuja boljše in pravičnejše sodelovanje držav članic;

6.              pojasni, kako namerava izboljšati splošno strategijo sodelovanja s tretjimi državami, zlasti na področjih regionalne zaščite, ponovne naselitve, in vrnitve ter v zvezi z odpravljanjem temeljnih vzrokov za migracijo, ter v kakšni obliki se bo ta strategija uresničevala na območjih konflikta, kot sta Libija in Sirija;

7.              pojasni, kako namerava razviti celosten pristop k migraciji, vključno z ustreznimi zakonitimi migracijskimi potmi, kot je napovedal predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem uvodnem govoru v Evropskem parlamentu;

8.              poda natančno analizo porabe sredstev za notranje zadeve v ta namen, vključno s sredstvi za nujne primere, zlasti za ukrepe na področjih migracije in azila, mejnih kontrol, boja proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi ter vrnitev, in sredstvi, povezanimi z zunanjo in razvojno politiko EU;

9.              pojasni, kako bo zagotovila učinkovito izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema in dejanske skupne standarde za sprejem, postopke in izpolnjevanje pogojev za azil v vsej EU, ki bodo ščitili najranljivejše osebe ter spodbujali socialno vključevanje beguncev, ter pojasni, ali je po potrebi pripravljena sprožiti postopke za ugotavljanje kršitev in revidirati zakonodajo, če bi se na podlagi spremljanja to izkazalo za potrebno?

Vloženo: 5.11.2014

Posredovano: 7.11.2014

Rok za odgovor: 14.11.2014

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo