Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000082/2014

Indgivne tekster :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Forhandlinger :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 8kWORD 28k
12. november 2014
O-000082/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000082/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Iskra Mihaylova, for Regionaludviklingsudvalget

 Om: Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020
 Besvarelse på plenarmøde 

Gennemførelsen af samhørighedspolitikken skulle være startet i 2014, men programmeringen er stadig langt fra færdiggjort: kun få operationelle programmer er blevet vedtaget, og - i henhold til de senest tilgængelige oplysninger - kun 100 vil rent faktisk blive vedtaget inden udgangen af dette år. For programmer, der ikke er klar til vedtagelse inden den 31. december 2014, kan tilsagn i 2014 kun bevares ved, at de ubrugte beløb fra 2014 genopføres på budgettet, i henhold til artikel 19 i FFR-forordningen. Ikke desto mindre indebærer dette en revision af FFR på grundlag af et forslag fra Kommissionen, en aftale med Rådet og samtykke fra EP. Dette vil som en direkte konsekvens skabe betydelige forsinkelser i den konkrete opstart af gennemførelsen af projekterne. Dog bør 2014 ikke være et tabt år, for så vidt angår investeringer fra de fem ESI-fonde.

1. Kan Kommissionen på baggrund af ovenstående give den nøjagtige status for vedtagelsen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer og den anslåede tidsplan for starten på gennemførelsen?

2. Hvad var de største problemer og hos hvilke medlemsstater?

3. Hvad er Kommissionens aktuelle holdning til behandlingen af forpligtelser for de operationelle programmer, der medfinansieres af EFRU, ESF, ELFUL, EHFF og CF, som ikke er vedtaget ved udgangen af 2014? Hvorfor er EP ikke før nu blevet gjort opmærksom på spørgsmålet om, at ubrugte beløb fra 2014 skal genopføres på budgettet i 2015 gennem en revision af FFR? Hvordan kan man sikre, at revisionsprocessen går glat og bliver afsluttet inden den 1. maj 2015, som påkrævet i henhold til artikel 19 i FFR-forordningen, for ikke at miste ubrugte beløb fra 2014? Regner Kommissionen med at træffe nogen foranstaltninger til at lette gennemførelsen af operationelle programmer?

4. Hvilke foranstaltninger agter den nye Kommission at iværksætte for at fremskynde programmeringen, uden at det berører kvaliteten af de operationelle programmer, for at sikre, at de vedtagne programmer gennemføres så hurtigt som muligt?

5. Kan Kommissionen give oplysninger om, hvordan situationen for ubetalte regninger fra programmeringsperioden 2007-2013 påvirker vedtagelsen af de operationelle programmer og starten på den nye gennemførelsesperiode?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse