Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000082/2014

Esitatud tekstid :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Arutelud :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 25k
12. november 2014
O-000082/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000082/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iskra Mihaylova, Regionaalarengukomisjoni nimel

 Teema: Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
 Vastus täiskogul 

Ühtekuuluvuspoliitika rakendamine pidi algama 2014. aastal, kuid programmitöö etapp ei ole veel kaugeltki lõpule viidud: heaks on kiidetud vaid väike arv rakenduskavasid ja viimaste andmete kohaselt võetakse selle aasta lõpuks tegelikult vastu ainult 100 rakenduskava. Lisaks saab programmide puhul, mis ei ole 31. detsembril 2014 vastuvõtmiseks valmis, säilitada 2014. aasta kulukohustused ainult 2014. aasta sidumata summade ülekandmisega vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklile 19. See tähendaks siiski mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist komisjoni ettepaneku alusel, mille suhtes tuleb saavutada kokkulepe nõukoguga ja mille parlament peab heaks kiitma. Selle otsese tagajärjena hilineb tugevalt projekti rakendamise konkreetne käivitamine. 2014. aasta ei tohi siiski kaotsi minna viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi investeeringute osas.

1. Kas komisjon võiks eelnimetatut arvesse võttes anda ülevaate partnerluslepingute ja rakendamiskavade vastuvõtmise hetkeseisust ja nimetada nende rakendamisega alustamise hinnangulise ajakava?

2. Millised olid kogetud põhilised probleemid ja millistes liikmesriikides kerkisid need esile?

3. Milline on komisjoni praegune seisukoht selliste rakenduskavade kulukohustuste suhtes, mida ei võeta vastu 2014. aasta lõpuks ja mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Ühtekuuluvusfondist? Miks juhiti parlamendi tähelepanu alles nüüd küsimusele 2014. aasta sidumata summade ümberpaigutamise kohta 2015. aastale mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise teel? Kuidas saab tagada, et läbivaatamine toimub sujuvalt ja viiakse lõpule enne 1. maid 2015, nagu on sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku artiklis 19, et mitte kaotada 2014. aasta sidumata summasid? Kas komisjon kavatseb sellega seoses võtta meetmeid, et hõlbustada rakenduskavade elluviimist?

4. Milliseid meetmeid kavatseb uus komisjon võtta programmitöö kiirendamiseks, et tagada vastuvõetud rakenduskavade rakendamine võimalikult kiiresti, ilma et see kahjustaks nende kvaliteeti?

5. Kas komisjon võiks anda teavet selle kohta, kuidas ajavahemiku 2007–2013 programmitöö perioodi maksmata arved mõjutavad rakenduskavade vastuvõtmist ja uue rakendamisperioodi alustamist?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave