Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000082/2014

Iesniegtie teksti :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Debates :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 184kWORD 28k
2014. gada 12. novembris
O-000082/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000082/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Iskra Mihaylova, Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

 Temats: 2014.-2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums
 Atbilde plenārsēdē 

Kohēzijas politikas īstenošanu bija paredzēts sākt 2014. gadā, bet līdz plānošanas posma pabeigšanai vēl ir tāls ceļš ejams: ir pieņemtas tikai nedaudzas darbības programmas (OP), un — saskaņā ar jaunāko informāciju — tikai 100 tiks faktiski pieņemtas līdz šā gada beigām. Turklāt attiecībā uz programmām, kas nebūs gatavas pieņemšanai līdz 2014. gada 31. decembrim, 2014. gada saistības var saglabāt, tikai atkārtoti iekļaujot budžetā neizmantotās saistības no 2014. gada saskaņā ar regulas par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 19. pantu. Tomēr tas nozīmē DFS pārskatīšanu, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, ar Padomes piekrišanu un Parlamenta piekrišanu. Tiešas sekas būs tādas, ka notiks ievērojamas aizkavēšanās konkrētai projekta īstenošanas sākšanai. Tomēr 2014. gadam nevajadzētu kļūt par zaudētu gadu attiecībā uz ieguldījumiem no piecu Eiropas struktūrfondu un ieguldījumu fondu līdzekļiem.

1. ņemot vērā iepriekš izklāstīto, vai Komisija var norādīt uz konkrētu situāciju attiecībā uz partnerattiecību nolīgumu un darbības programmu pieņemšanu un grafika aplēses par to īstenošanas sākšanu?

2. Kādas bija galvenās problēmas, un kuras dalībvalstis ar tām sastapās?

3. Kāda šobrīd ir Komisijas nostāja attiecībā uz rīcību ar saistībām par darbības programmām, ko līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Kohēzijas fonda līdzekļiem, kuras netiks pieņemtas līdz 2014. gada beigām? Kāpēc līdz šim Parlamentam nav ziņots par jautājumu par 2014. gadā neizlietoto saistību summu atkārtotu iekļaušanu budžetā 2015. gadā, pārskatot DFS? Ko var darīt, lai nodrošinātu, ka pārskatīšana noris raiti un to pabeidz līdz 2015. gada 1. maijam, kā noteikts DFS regulas 19. pantā, tā lai novērstu 2014. gadā neizmantoto saistību summu zaudēšanu? Šajā saistībā — vai Komisija ir paredzējusi veikt kādus pasākumus, lai veicinātu darbības programmu īstenošanu?

4. Kādus pasākumus jaunā Komisija ir iecerējusi plānošanas pasteidzināšanai, lai nodrošinātu, ka pieņemtās darbības programmas tiek īstenotas pēc iespējas drīz, neskarot to kvalitāti?

5. Vai Komisija var sniegt informāciju par to, kā situācija ar neapmaksātiem rēķiniem no 2007.–2013. plānošanas perioda ietekmē darbības programmu pieņemšanu un jaunā īstenošanas perioda sākšanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums