Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000085/2014

Внесени текстове :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 202kWORD 29k
17 ноември 2014 г.
O-000085/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000085/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD

 Относно: Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания
 Отговор по време на пленарно заседание 

Напоследък се появиха многократни съобщения от страна на НПО и на международни организации относно случаи на масово експулсиране на мигранти и прекомерна употреба на сила от страна на испанските правоприлагащи органи срещу мигранти, опитващи се да влязат в испанските градове Сеута и Мелила в Северна Африка. На 6 февруари 2014 г. най-малко 15 мигранти загинаха във водите край Сеута, след като служители на Испанската национална гвардия стреляха с гумени куршуми и сълзотворен газ срещу мигрантите. В Испания се извършва съдебно разследване на тези смъртни случаи.

Понастоящем испанското правителство предлага да бъдат приети изменения към внесения от него законопроект за обществената безопасност, които биха довели до промени в Устройствен закон 4/2000 относно правата и свободите на чужденците в Испания, така че да бъдат узаконени т. нар. „горещи връщания“ (незаконно експулсиране на лица от испанска територия, без да бъдат извършвани каквито и да било необходими правни процедури по отношение на тези лица). Предложеното изменение ще направи възможно експулсирането на нелегални мигранти, заловени в граничните райони на Сеута и Мелила, като не се предвижда предоставянето на каквато и да е правна процедура или процесуални гаранции за тези мигранти.

Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Нилс Мужниекс, Комитетът на ООН по правата на човека и множество неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на правата на мигрантите, изразиха опасения, че това може да доведе до случаи на безразборно и колективно експулсиране на мигранти без ефективни правни средства за защита за тези мигранти. Възможно е предложеното изменение да бъде в противоречие с член 13 от Испанската конституция и с членове 18 (право на убежище) и член 19 (защита срещу колективно експулсиране и принципа на „забрана за връщане“) от Хартата на основните права на Европейския съюз да бъде в разрез с международното право относно бежанците.

Предвид горепосоченото:

1. Смята ли Комисията, че тези практики са в съответствие с буквата или духа на законодателството на ЕС, включително Хартата на основните права на ЕС и/или с общите европейски ценности?

2. Какви действия планира да предприеме Комисията, за да бъдат разгледани злоупотребите, които вече са били извършени?

3. Какви действия планира да предприеме Комисията, за да бъдат предотвратявани подобни злоупотреби в бъдеще?

4. Счита ли Комисията, че планираната законодателна реформа ще бъде в съответствие със законодателството на ЕС?

5. Възнамерява ли Комисията да предприеме действия във връзка с това?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация