Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000085/2014

Pateikti tekstai :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Debatai :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 29k
2014 m. lapkričio 17 d.
O-000085/2014
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000085/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, S&D frakcijos vardu
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, GUE/NGL frakcijos vardu
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, EFDD frakcijos vardu

 Tema: Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

NVO ir tarptautinės organizacijos pastaruoju metu ne kartą pranešė apie migrantų išsiuntimo supaprastinta tvarka atvejus ir Ispanijos teisėsaugos institucijų panaudotą pernelyg didelę jėgą prieš migrantus, bandančius patekti į Šiaurės Afrikoje esančius Ispanijos miestus Seutą ir Melilją. 2014 m. vasario 6 d. ne mažiau kaip 6 migrantai žuvo vandenyse prie Seutos, kai Ispanijos civilinė gvardija juos apšaudė guminėmis kulkomis ir panaudojo prieš juos ašarines dujas. Dėl šių mirčių Ispanijoje atliekamas teisminis tyrimas.

Ispanijos vyriausybė, siekdama įteisinti vadinamąjį neatidėliotiną grąžinimą (neteisėtą asmenų išsiuntimą iš Ispanijos teritorijos, nevykdant jokių reikiamų teisinių procedūrų šių asmenų atžvilgiu), dabar siūlo priimti jos Visuomenės saugumo įstatymo, kuriuo būtų pakeistas Pagrindinis įstatymas Nr. 4/2000 dėl užsieniečių teisių ir laisvių Ispanijoje, projekto pakeitimą. Siūlomu pakeitimu būtų leidžiama išsiųsti nelegaliai atvykusius migrantus, aptiktus Seutos ir Meliljos miestų apylinkėse, nevykdant jokio teisinio proceso ir nesuteikiant šiems asmenims jokių procesinių garantijų.

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Nils Muiznieks, JT Žmogaus teisių komitetas ir daugelis migrantų teisių srityje veikiančių NVO išreiškė susirūpinimą dėl to, kad tokiu būdu migrantai gali būti išsiunčiami nesirinktinai, supaprastinta tvarka ir kolektyviai, neužtikrinant jiems jokios veiksmingos teisinės gynybos. Kyla pavojus, kad siūlomas pakeitimas prieštaraus Ispanijos Konstitucijos 13 straipsniui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 18 straipsniui (teisė į prieglobstį) ir 19 straipsniui (apsauga nuo kolektyvinio išsiuntimo ir negrąžinimo principas), taip pat bus nesuderinamas su tarptautine pabėgėlių teise.

Atsižvelgiant į minėtus faktus:

1. Ar Komisija mano, kad tokia praktika suderinama su ES teisės, įskaitant ES pagrindinių teisių chartiją, turiniu ir principais ir (arba) bendromis Europos vertybėmis?

2. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis dėl jau padarytų pažeidimų?

3. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis siekdama užkirsti kelią būsimiems tokio pobūdžio pažeidimams?

4. Ar Komisija mano, kad planuojama teisės aktų reforma būtų suderinama su ES teise?

5. Ar Komisija ketina imtis kokių nors veiksmų šiuo klausimu?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas