Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000085/2014

Iesniegtie teksti :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Debates :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 191kWORD 28k
2014. gada 17. novembris
O-000085/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000085/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, S&D grupas vārdā
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, GUE/NGL grupas vārdā
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, EFDD grupas vārdā

 Temats: Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā
 Atbilde plenārsēdē 

Pēdējā laikā ir atkārtoti saņemti NVO un starptautisko organizāciju ziņojumi par migrantu ātru izraidīšanu un pārmērīgu spēka lietošanu, ko Spānijas tiesībsargājošās iestādes veic pret migrantiem, kuri mēģina iekļūt Spānijas pilsētās Seūtā un Meliljā, kas atrodas Ziemeļāfrikā. Vismaz 15 migranti 2014. gada 6. februārī gāja bojā ūdeņos pie Seūtas pēc tam, kad Spānijas civilā gvarde viņu virzienā raidīja gumijas lodes un asaru gāzi. Pašlaik Spānijā notiek tiesas izmeklēšana par šiem nāves gadījumiem.

Spānijas valdība tagad ierosina pieņemt grozījumus Sabiedriskās drošības likumprojektā, kas varētu mainīt Pamatlikumu Nr. 4/2000 par ārzemnieku tiesībām un brīvībām Spānijā, legalizējot tūlītējo atpakaļnosūtīšanu (nelikumīgu personu izraidīšanu no Spānijas teritorijas bez nepieciešamo juridisko procedūru veikšanas attiecībā uz šīm personām). Ierosinātais grozījums ļautu izraidīt nelegālos migrantus, kas konstatēti uz Seūtas un Meliljas robežas, neparedzot šiem migrantiem nekādu juridisku procesu vai procesuālās garantijas.

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, ANO Cilvēktiesību komiteja un daudzas migrantu tiesību jomā aktīvas NVO pauž bažas, ka tas var novest pie migrantu ātras un kolektīvas izraidīšanas, neparedzot nekādu efektīvu risinājumu šiem migrantiem. Pastāv risks, ka ierosinātais grozījums būs pretrunā Spānijas Konstitūcijas 13. pantam, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 18. pantam (patvēruma tiesības) un 19. pantam (aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā) un starptautiskajām bēgļu tiesībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto:

1. Vai Komisija uzskata, ka šāda prakse atbilst ES tiesību aktu burtam vai garam, tostarp ES Pamattiesību hartai un/vai kopējām Eiropas vērtībām?

2. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai novērstu pārkāpumus, kas jau ir notikuši?

3. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai turpmāk nepieļautu šādus pārkāpumus?

4. Vai Komisija uzskata, ka plānotā likumdošanas reforma būs atbilstoša ES tiesību aktiem?

5. Vai Komisija plāno veikt kādas darbības šajā sakarā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums