Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000085/2014

Texte depuse :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 193kWORD 30k
17 noiembrie 2014
O-000085/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000085/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD

 Subiect: Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania
 Răspuns în plen 

În ultima vreme numeroase relatări din partea ONG-urilor și organizațiilor internaționale pomenesc de expulzări sumare ale imigranților și de utilizarea excesivă a forței de către autoritățile spaniole de asigurare a ordinii publice împotriva migranților care încearcă să intre în orașele spaniole Ceuta și Melilla din nordul Africii. La 6 februarie 2014 cel puțin 15 migranți au murit în apele din largul Ceutei după ce grănicerii spanioli au tras cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene în direcția lor. O anchetă judiciară cu privire la aceste decese este în curs de desfășurare în Spania.

Guvernul spaniol propune în prezent să adopte un amendament la proiectul său de lege privind securitatea publică, care ar urma să modifice legea organică 4/2000 privind drepturile și libertățile străinilor în Spania, cu scopul de a legaliza „returnările automate” (expulzarea ilegală a persoanelor de pe teritoriul spaniol fără a derula vreuna dintre procedurile legale necesare în privința persoanelor respective). Modificarea propusă va permite expulzarea migranților clandestini detectați la granițele Ceutei și Melillei, fără a asigura un proces legal sau garanții procedurale pentru migranții în cauză.

Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Nils Muiznieks, Comitetul ONU pentru drepturile omului și multe ONG-uri active în domeniul drepturilor migranților și-au exprimat îngrijorarea că aceasta poate duce la expulzarea sumară și colectivă, fără discernământ, a migranților, fără vreo posibilitate de recurs pentru migranții respectivi. Amendamentul propus riscă să contravină articolului 13 din Constituția Spaniei și articolelor 18 (dreptul la azil) și 19 (protecția împotriva expulzărilor colective și principiul nereturnării) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și dreptului internațional privind refugiații.

Având în vedere cele menționate anterior:

1. Consideră Comisia că aceste practici sunt în concordanță cu litera sau spiritul legislației UE, inclusiv ale Cartei drepturilor fundamentale a UE și/sau cu valorile europene comune?

2. Ce măsuri are de gând să ia Comisia pentru a trata problema abuzurilor deja comise?

3. Ce măsuri are de gând să ia Comisia pentru a preveni comiterea unor asemenea abuzuri în viitor?

4. Este Comisia de părere că reforma legislativă plănuită va fi în conformitate cu legislația UE?

5. Are de gând Comisia să ia măsuri în această chestiune?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică