Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000085/2014

Predkladané texty :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 29k
17. novembra 2014
O-000085/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000085/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, v mene skupiny S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, v mene skupiny GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD

 Vec: Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia "tichých návratov" v Španielsku
 Odpoveď v pléne 

V poslednej dobe mimovládne a medzinárodné organizácie opakovane informovali o vyhosteniach migrantov bez riadneho konania a o neprimeranom používaní sily španielskymi orgánmi presadzovania práva voči migrantom, ktorí sa pokúšajú dostať do španielskych miest Ceuta a Melilla v severnej Afrike. Najmenej 15 migrantov zahynulo 6. februára 2014 vo vodách pri pobreží Ceuty po tom, ako španielska civilná stráž proti nim použila gumové projektily a slzný plyn. V Španielsku v súčasnosti prebieha súdne vyšetrovanie týchto úmrtí.

Španielska vláda navrhuje prijať zmenu svojho návrhu zákona o verejnej bezpečnosti, ktorým by sa zmenil organický zákon 4/2000 o právach a slobodách cudzincov v Španielsku, aby sa tak legalizovali „tiché návraty“ (nezákonné vyhostenia osôb z územia Španielska bez toho, aby sa vykonali akékoľvek potrebné právne postupy týkajúce sa týchto osôb). Navrhovaná zmena by umožnila vyhostenie ilegálnych migrantov zaistených na hraniciach Ceuty a Melilly bez toho, aby bol ustanovený akýkoľvek právny postup alebo procesné záruky pre týchto migrantov.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muiznieks, Výbor OSN pre ľudské práva a mnohé mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti práv migrantov vyjadrili obavy, že by to mohlo viesť k svojvoľným vyhosteniam bez riadneho konania a hromadným vyhosteniam migrantov bez účinného prostriedku nápravy pre týchto migrantov. Navrhovaná zmena by mohla byť v rozpore s článkom 13 španielskej ústavy a článkami 18 (právo na azyl) a 19 (ochrana proti hromadným vyhosteniam a zásada nevyhostenia) Charty základných práv Európskej únie, ako aj s medzinárodným právom týkajúcim sa utečencov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

1. Myslí si Komisia, že tieto postupy sú v súlade so znením alebo duchom práva EÚ vrátane Charty základných práv Európskej únie a/alebo so spoločnými európskymi hodnotami?

2. Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na riešenie zneužívania moci, ku ktorému už došlo?

3. Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na zabránenie tomu, aby k takémuto zneužívaniu moci dochádzalo aj v budúcnosti?

4. Myslí si Komisia, že plánovaná legislatívna reforma je v súlade s právom EÚ?

5. Mieni Komisia v tejto súvislosti podniknúť nejaké kroky?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie