Interpelacje
PDF 191kWORD 29k
20 listopada 2014
O-000087/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000087/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Antonio Tajani, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Huta stali Acciai Speciali Terni (AST) we Włoszech

W kwietniu 2012 r. fińska grupa Outukumpu ogłosiła zamiar przejęcia w drodze kupna producenta stali nierdzewnej Inoxum będącego częścią przedsiębiorstwa ThyssenKrupp, którego częścią był również zakład produkujący stal nierdzewną w Terni (Włochy) (AST). W ramach umowy ThyssenKrupp miał w zamian nabyć 29,9% udziałów w grupie Outukumpu.

W listopadzie 2012 r. Komisja zatwierdziła przejęcie Inoxum, pod warunkiem że AST zostanie sprzedane wraz z niektórymi instalacjami służącymi do dystrybucji, aby zachować konkurencję na rynku stali nierdzewnej walcowanej na zimno w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Miało do tego dojść do maja 2013 r., jednak termin dwukrotnie wydłużono.

Ostatecznie w styczniu 2014 r. ThyssenKrupp przedstawił propozycję zakupu AST. W trakcie procesu zbycia przedsiębiorstwo to przedstawiło gwarancje oraz biznesplan, z których wynikało, że zamierza rozbudować AST, czyniąc zeń silnego i wiarygodnego konkurenta dla podmiotów działających na rynku produktów ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno. Niemniej jednak w lipcu 2014 r. przedstawiono plan rozwoju przemysłowego dla AST przewidujący likwidację ok. 550 miejsc pracy i obniżenie wydatków o 100 mln EUR, a także zamknięcie jednej z dwóch walcowni gorących do 2015 lub 2016 r.

W dniu 4 listopada 2014 r. delegacja pod przewodnictwem wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego A. Tajaniego D. M. Sassoliego, w której uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych w hucie stali, prezydent Umbrii i burmistrz Terni, spotkała się z członkami gabinetu komisarz odpowiedzialnej za konkurencję Margrethe Vestager w celu przedyskutowania przedmiotowej kwestii.

Opisane podejście jest mocno krytykowane, gdyż w procesie produkcji stali jakość produktu walcowanego na zimno w dużej mierze zależy od jakości produktów walcowanych na gorąco. AST to zintegrowany zakład, w którym mają miejsce obydwa procesy. W związku z tym obniżenie produkcji wyrobów walcowanych na gorąco będzie miało negatywny wpływ na jakość produktu końcowego i wobec tego osłabi ogólną konkurencyjność zakładu.

Z powyższego wynika, że decyzja przedsiębiorstwa ThyssenKrupp nie odpowiada gwarancjom udzielonym w trakcie procesu zbycia.

Czy Komisja może poinformować o działaniach, jakie podjęła od daty wizyty wiceprzewodniczących Parlamentu, a więc od dnia 4 listopada 2014 r.?

Czy Komisja może wskazać fundusze UE i instrumenty polityczne, jakie uruchomiono w celu złagodzenia społecznych kosztów dostosowania i zadbania o to, aby odpowiednie kompetencje zostały utrzymane i były rozwijane z myślą o konkurencyjności tej branży w przyszłości?

Czy Komisja może poinformować o tym, czy powołano międzyresortowy zespół zadaniowy ds. restrukturyzacji, czego domagały się związki zawodowe, Parlament Europejski i rząd Włoch?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna