Förfarande : 2014/2918(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000090/2014

Ingivna texter :

O-000090/2014 (B8-0045/2014)

Debatter :

PV 16/12/2014 - 18
CRE 16/12/2014 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 23k
20 november 2014
O-000090/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000090/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet
 Svar i kammaren 

Den 20 juni 2014 antog kommissionen slutrapporten om genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2010–2014. Rapporten var bland annat tänkt som en startpunkt för politiska diskussioner och samråd om grunddragen och prioriteringarna för den nya strategin för inre säkerhet för perioden 2015–2019.

1. Vilka bör, enligt kommissionens uppfattning, de viktigaste prioriteringarna och åtgärderna i den nya strategin för inre säkerhet vara?

2. Kan kommissionen ange vilken tidtabell den planerar inför förberedandet av den nya strategin för inre säkerhet och hur den avser att beakta parlamentets synpunkter?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande