Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000091/2014

Predkladané texty :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 112kWORD 28k
4. decembra 2014
O-000091/2014

Otázka na ústne zodpovedanie O-000091/2014

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Giovanni La Via

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec:              Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách

 Odpoveď v pléne 

Podľa vlastného prieskumu Komisie si až 90% spotrebiteľov želá poznať pôvod mäsových zložiek v spracovaných potravinách. V dôsledku škandálu s konským mäsom je ešte naliehavejšia potreba uvádzania spotrebiteľsky zrozumiteľných informácií a väčšej transparentnosti a zodpovednosti v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Komisia 17. decembra 2013 predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o povinnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade mäsa, ktoré sa používa ako zložka. V nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa tiež stanovuje, že Komisia môže túto správu doplniť o návrhy na zmenu ustanovení. Má Komisia v úmysle vypracovať v tejto súvislosti legislatívne návrhy?

Hoci v správe Komisie vychádzajúcej z konzultácií so zástupcami odvetvia sa konštatuje, že označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách môže spôsobiť nárast cien v rozpätí 15 až 50%, je si Komisia vedomá toho, že zo spotrebiteľského prieskumu vyplýva, že označovanie krajiny pôvodu mäsa v mrazených lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR a v bolonskej omáčke iba  0,008 EUR[1]? Okrem toho, hoci v správe Komisie sa konštatuje, že označovanie, či mäso pochádza z členského štátu EÚ alebo iného štátu, by bolo oveľa lacnejšou voľbou, uvedomuje si Komisia, že v prieskume spotrebitelia takéto riešenie odmietli[2]? A nakoniec, preskúmala Komisia dobrovoľné označovanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách, čo je medzi európskymi maloobchodníkmi už značne rozšírená prax?

Predložené: 4.12.2014

Postúpené: 8.12.2014

Termín na zodpovedanie: 15.12.2014

[2]               http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf, p. 6.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie