Parlamenti kérdések
PDFWORD
2014. december 17.
O-000099/2014
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000099/2014
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A Frontex jövője

Az egyre fokozódó migrációs nyomás hatására az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek (Frontex) egyre több feladatot kell vállalnia, többek között a nemrégiben elfogadott 656/2014/EU rendelet értelmében a közös műveletek során irányítania a kell kutatást és a mentést, valamint az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően létre kell hoznia az európai határőrizeti rendszert (EUROSUR). A Frontex meghatározó szerepet játszik a közös határigazgatási műveletekben, amelyeknek részét képezi az uniós jogszabályoknak megfelelő keresési és mentési kötelezettség is. A Frontex egyik feladata az új közös Triton-művelet koordinálása, amely 2014. november 1-jén kezdte meg teljes körű működését; nem világos azonban, hogy a tagállamok a jövőben hogyan járulnak hozzá a művelethez. A Tanácsot az alábbiak megválaszolására kérem:

– Milyen új kihívásokkal szembesül a Frontex? A Frontexnek milyen forrásokra van szüksége a megfelelő működéshez most, amikor rendkívül nagy a migrációs nyomás? A Frontex el tudja-e végezni a feladatait a jelenleg rendelkezésére álló forrásokkal, beleértve azon tagállamok esetleges új támogatási kérelmeinek teljesítését is, amelyekben jelenleg nem zajlanak műveletek? A rendelkezésre álló költségvetés és emberi erőforrás arányos-e a feladatokkal?

– Milyen támogatás lenne szükséges a Frontex számára ahhoz, hogy jobban el tudja látni feladatait? Szükség van-e az uniós légi, szárazföldi és tengeri határokon betöltött szerepének egyértelműbb meghatározására? Melyek a Frontex stratégiai prioritásai?

– Elegendő-e a tagállamok hozzájárulása? Vannak-e a hozzájárulásokat érintő hosszú távú tervek? A tagállamok a szükséges mértékben támogatják-e a közös műveleteket? Milyen nehézségek merülnek fel a Frontex tagállamokkal való együttműködése során, és hogyan biztosítható a tagállamok nyitott és átlátható együttműködése?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat