Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
17. december 2014
O-000099/2014
Vprašanje za ustni odgovor O-000099/2014
za Svet
Člen 128 poslovnika
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, v imenu skupine PPE

 Zadeva: Prihodnost delovanja agencije Frontex

Zaradi naraščajočega migracijskega pritiska mora Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) prevzemati vse večji obseg nalog. Slednje lahko pripišemo tudi nedavnemu sprejetju Uredbe (EU) št. 656/2014, ki ureja iskanje in reševanje v skupnih operacijah, in Uredbe (EU) št. 1052/2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (Eurosur). Frontex je močno vpet v operacije skupnega upravljanja meja, kar vključuje obveznost iskanja in reševanja v skladu s pravom EU. Ena od nalog te agencije se nanaša na skupno operacijo Triton, ki je začela v celoti delovati 1. novembra 2014, Frontex pa je zadolžen za njeno usklajevanje. Kljub temu še ni jasno, kakšni bodo prispevki držav članic v prihodnje. Svet prosimo, da odgovori na naslednja vprašanja:

– S katerimi novimi izzivi se spopada agencija? Katere vire potrebuje za ustrezno delovanje v času izjemnega migracijskega pritiska? Ali Frontex s trenutno razpoložljivimi viri lahko opravlja svoje naloge, vštevši morebitne nove prošnje za podporo s strani držav članic, ki trenutno ne gostujejo nobene operacije? Ali razpoložljivi proračunski in človeški viri ustrezajo nalogam?

– Kakšno podporo bi agencija potrebovala za boljše opravljanje nalog? Ali bi morali jasneje opredeliti njeno vlogo na zračnih, kopenskih in morskih mejah EU? Katere so njene strateške prednostne naloge?

– Ali prispevki držav članic zadostujejo? Ali obstajajo dolgoročni načrti za prispevke? Ali države članice v zadostni meri podpirajo skupne operacije? Kakšne težave ima Frontex pri sodelovanju z državami članicami, in kako bi lahko zagotovili odprto in pregledno sodelovanje držav članic?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo