Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000001/2015

Внесени текстове :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Разисквания :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 189kWORD 27k
20 януари 2015 г.
O-000001/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000001/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, от името на Комисия по правни въпроси

 Относно: Експертна група на Комисията по прилагането на правата върху интелектуалната собственост
 Отговор по време на пленарно заседание 

Регламент (ЕС) № 386/2012 възлага на Службата за хармонизация във вътрешния пазар различни задачи, насочени към улесняване и подкрепа на дейности в областта на борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. При изпълняването на тези задачи Службата за хармонизация във вътрешния пазар следва да организира, ръководи и подкрепя събирането на експерти в рамките на Обсерваторията. Тя също така следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, европейско и по целесъобразност на международно равнище, да създава синергия с дейностите, извършвани от подобни органи и да избягва дублирането на мерки.

Както е предвидено в плана за действие на ЕС относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, Решение на Комисията C(2014) 6449 от 16.9.2014 г. създава експертна група по упражняването на правата върху интелектуалната собственост. Някои от нейните задачи са сходни с тези на Обсерваторията, особено по отношение на сътрудничеството между държавите членки и Комисията и обмена на най-добри практики.

1. Може ли Комисията да обясни разликите между задачите на Обсерваторията и на експертната група по правата върху интелектуалната собственост? По-специално може ли Комисията да посочи с подробности добавената стойност, която осигурява експертната група, в сравнение с групата, която вече съществува в рамките на Обсерваторията?

2. Тъй като създаването на тази група ще има финансови последствия, Комисията може ли да гарантира, че няма да има дублиране на задачите и съответно няма да се правят ненужни разходи в противоречие с целта за рационално използване на ресурсите?

3. Комисията може ли да потвърди, че Европейският парламент ще бъде поканен да изпрати експерти, които да присъстват на заседанията на групата като наблюдатели?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация