Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000001/2015

Předložené texty :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 27k
20. ledna 2015
O-000001/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000001/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, za Výbor pro právní záležitosti

 Předmět: Odborná skupina Komise pro otázky vymáhání práv duševního vlastnictví
 Odpověď na plenárním zasedání 

Nařízení (EU) č. 386/2012 svěřilo Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) různé úkoly, které mají usnadnit a podpořit aktivity související s bojem proti porušování práv duševního vlastnictví. S těmito úkoly byl spojen také požadavek, aby OHIM organizoval, spravoval a podporoval setkávání odborníků v rámci tzv. střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Úřad by měl rovněž konzultovat a spolupracovat s ostatními orgány na vnitrostátní, evropské a případně mezinárodní úrovni, vytvářet součinnost s aktivitami těchto orgánů a vyhýbat se jakémukoli překrývání činnosti.

V souladu s akčním plánem EU pro vymáhání práv duševního vlastnictví vznikla na základě rozhodnutí Komise C(2014) 6449 ze dne 16. září 2014 odborná skupina pro otázky vymáhání práv duševního vlastnictví. Některé z jejích úkolů se zdají být podobné úkolům svěřeným středisku, zejména pokud jde o spolupráci mezi členskými státy a Komisí a výměnu osvědčených postupů.

1. Mohla by Komise vysvětlit rozdíl mezi úkoly svěřenými středisku a úkoly svěřenými odborné skupině pro otázky vymáhání práv duševního vlastnictví? Mohla by zejména uvést, v čem konkrétně spočívá přidaná hodnota této odborné skupiny ve srovnání s tím, co již zajišťuje středisko?

2. Mohla by se Komise vzhledem k finančním dopadům souvisejícím s vytvořením této skupiny zaručit za to, že nebude docházet k překrývání činnosti, a nevzniknou tedy žádné zbytečné náklady, které by byly v rozporu s cílem racionalizace zdrojů?

3. Může Komise potvrdit, že Parlament bude vyzván, aby na její schůze vyslal odborníky v úloze pozorovatelů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění