Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000001/2015

Indgivne tekster :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Forhandlinger :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 25k
20. januar 2015
O-000001/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000001/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, for Retsudvalget

 Om: Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
 Besvarelse på plenarmøde 

Med forordning (EU) nr. 386/2012 fik Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked overdraget visse opgaver, der sigter på at lette og støtte aktiviteter i kampen mod krænkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder. I udførelsen af disse opgaver skal Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked tilrettelægge, styre og støtte møder mellem eksperter under observatoriet. Det skal også høre og samarbejde med andre myndigheder på nationalt, europæisk og om fornødent internationalt niveau, skabe synergier med de aktiviteter, der udføres af sådanne myndigheder, og undgå overlappende foranstaltninger.

Som planlagt i EU's handlingsplan om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, blev der med Kommissionens afgørelse C(2014) 6449 af 16. september 2014 nedsat en ekspertgruppe om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Nogle af dens opgaver minder om observatoriets opgaver, navnlig hvad angår samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen og udveksling af god praksis.

1. Kan Kommissionen forklare forskellen mellem de opgaver, som observatoriet har fået overdraget, og de opgaver, som ekspertgruppen om intellektuelle ejendomsrettigheder har fået overdraget? Kan Kommissionen navnlig præcisere merværdien, som ekspertgruppen skaber i forhold til, hvad der allerede eksisterer i observatoriet?

2. Da nedsættelsen af denne gruppe vil have økonomiske konsekvenser, kan Kommissionen da garantere, at der ikke vil være nogen overlapning af opgaver og derfor ikke nogen unødvendige udgifter i strid med målsætningen om rationalisering af ressourcerne?

3. Kan Kommissionen bekræfte, at Parlamentet vil blive inviteret til at sende eksperter til disse møder med status af observatører?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse