Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000001/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Keskustelut :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 24k
20. tammikuuta 2015
O-000001/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000001/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa käsittelevä komission asiantuntijaryhmä
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Asetuksella (EU) N:o 386/2012 on annettu sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle tehtäviä, joiden tarkoituksena on helpottaa ja tukea toimia teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien loukkausten torjunnassa. Suorittaessaan näitä tehtäviä virasto organisoi, hallinnoi ja tukee asiantuntijoiden koolle kutsumista seurantakeskuksena. Viraston olisi kuultava muita viranomaisia kansallisella, eurooppalaisella ja tarvittaessa kansainvälisellä tasolla ja tehtävä niiden kanssa yhteistyötä, tuotettava synergioita tällaisten viranomaisten toteuttamien toimien kanssa ja vältettävä toimenpiteiden päällekkäisyyttä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevan unionin toimintasuunnitelman mukaisesti komissio antoi 16. syyskuuta 2014 päätöksen C(2014)6449, jolla perustettiin ko. oikeuksien täytäntöönpanoa käsittelevä asiantuntijaryhmä. Jotkut ryhmän tehtävistä näyttävät samanlaisilta kuin seurantakeskuksen tehtävät. Erityisesti voidaan mainita jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen vaihto.

1. Voiko komissio kertoa, miten seurantakeskukselle uskotut tehtävät ja em. asiantuntijaryhmän tehtävät eroavat toisistaan? Voiko se täsmentää varsinkin, millaista lisäarvoa asiantuntijaryhmä tuottaa seurantakeskuksen toimintaan verrattuna?

2. Asiantuntijaryhmän perustamisella on talousarviovaikutuksia. Voiko komissio taata, ettei toimenpiteissä ole päällekkäisyyttä ja ettei synny tarpeettomia kustannuksia, jotka vaarantavat resurssien käytön järkevöittämistavoitteen saavuttamisen?

3. Voiko komissio vahvistaa, että parlamentti saa lähettää asiantuntijoita osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus