Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000001/2015

Pateikti tekstai :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debatai :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 27k
2015 m. sausio 20 d.
O-000001/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000001/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, Teisės reikalų komiteto vadu

 Tema: Komisijos ekspertų grupė dėl intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Reglamentu (ES) Nr. 386/2012 Vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT) pavestos įvairios užduotys, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas veiklai kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais srityje ir ją skatinti. Atlikdama tas užduotis, VRDT turėjo organizuoti bei administruoti Stebėsenos centro veikloje dalyvaujančių ekspertų posėdžius ir jiems teikti pagalbą. Tarnyba taip pat turėjo konsultuotis ir bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis, europinėmis ir, prireikus, tarptautinėmis institucijomis, užtikrinti sinergiją su kitų tokių institucijų veikla ir vengti besidubliuojančių priemonių.

Kaip numatyta ES veiksmų plane dėl intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, 2014 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimu C(2014) 6449 įsteigta Komisijos ekspertų grupė dėl intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo. Kai kurios jos užduotys atrodo panašios į Stebėsenos centro, visų pirma, valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas ir keitimasis gerąja patirtimi.

1. Ar galėtų Komisija paaiškinti, kuo skiriasi Stebėsenos centrui ir ekspertų grupei dėl intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo pavestos užduotys? Visų pirma, ar galėtų Komisija išsamiau nurodyti, kokią pridėtinę vertę turi ekspertų grupė, palyginti su veikla, kurią jau vykdo Stebėsenos centras?

2. Atsižvelgiant į tai, kad šios grupės įsteigimas turės finansinių padarinių, ar galėtų Komisija užtikrinti, kad užduotys nesidubliuos, taigi, nebus nereikalingų išlaidų, kurios neatitinka tikslo racionaliau naudoti išteklius?

3. Ar gali Komisija patvirtinti, kad Parlamento bus paprašyta atsiųsti ekspertus kaip stebėtojus į grupės posėdžius?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas