Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000001/2015

Iesniegtie teksti :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Debates :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 26k
2015. gada 20. janvāris
O-000001/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000001/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, Juridiskā komiteja komitejas vārdā

 Temats: Komisijas ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jautājumos
 Atbilde plenārsēdē 

Ar Regulu (ES) Nr. 386/2012 Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (OHIM) noteikti dažādi uzdevumi, kuru mērķis ir veicināt un atbalstīt pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Veicot šos uzdevumus, OHIM bija uzdots organizēt, pārvaldīt un atbalstīt Vienotā tirgus novērošanas centra pārraudzībā rīkotās ekspertu sanāksmes. Tam bija uzdots arī konsultēties un sadarboties ar citām iestādēm valstu, Eiropas un, vajadzības gadījumā, starptautiskā līmenī, veidot sinerģiju ar šādu iestāžu darbībām un novērst pasākumu dublēšanos.

Kā paredzēts ES rīcības plānā par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, ar Komisijas 2014. gada 16. septembra Lēmumu C(2014)6449 tika izveidota ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jautājumos. Šķiet, ka daži no tās uzdevumiem ir līdzīgi ar minētā novērošanas centra uzdevumiem, jo īpaši attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju un apmaiņu ar labāko praksi.

1. Vai Komisija varētu izskaidrot atšķirību starp uzdevumiem, kādi jāveic novērošanas centram un kādi — ekspertu grupai par intelektuālā īpašuma tiesībām? Vai tā jo īpaši varētu detalizēti informēt par to pievienoto vērtību, ko sniegs šīs grupas eksperti salīdzinājumā ar tiem, kuri jau strādā novērošanas centra pārraudzībā?

2. Tā kā šīs grupas izveidei nepieciešams finansējums, vai Komisija var garantēt, ka nenotiks uzdevumu dublēšanās un neradīsies nevajadzīgi izdevumi, kas būtu pretrunā ar mērķi racionalizēt resursu izmantošanu?

3. Vai Komisija var apstiprināt, ka Parlamentu aicinās nosūtīt ekspertus, lai viņi kā novērotāji piedalītos tās rīkotajās sanāksmēs?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums