Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000001/2015

Texte depuse :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 185kWORD 27k
20 ianuarie 2015
O-000001/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000001/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, în numele Comisia pentru afaceri juridice

 Subiect: Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală
 Răspuns în plen 

Regulamentul (UE) nr. 386/2012 conferă Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) diferite sarcini menite să faciliteze și să susțină o serie de activități de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Printre aceste sarcini, OAPI trebuie să organizeze, să administreze și să asiste reunirea experților în cadrul Observatorului. De asemenea, trebuie să se consulte și să coopereze cu alte autorități, la nivel național, european și, dacă este cazul, internațional, să creeze sinergii cu activitățile realizate de autoritățile respective și să evite suprapunerea măsurilor.

Conform celor prevăzute în Planul de acțiune al UE pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin Decizia Comisiei C(2014) 6449 din 16 septembrie 2014 a fost înființat un grup de experți pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Unele dintre responsabilitățile acestuia par a fi similare cu cele ale Observatorului, în special în ceea ce privește cooperarea dintre statele membre și Comisie și schimburile de bune practici.

1. Ar putea Comisia explica diferența dintre sarcinile atribuite Observatorului și cele ale grupului de experți pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală? Ar putea, în special, oferi detalii cu privire la valoarea adăugată oferită de grupul de experți în comparație cu cea deja existentă la nivelul Observatorului?

2. Având în vedere faptul că crearea acestui grup are implicații financiare, poate garanta Comisia că nu vor exista suprapuneri ale responsabilităților și că, implicit, nu vor exista cheltuieli nenecesare care contravin obiectivului de raționalizare a resurselor?

3. Poate Comisia confirma că Parlamentul va fi invitat să trimită experți pentru a participa la reuniunile grupului în calitate de observatori?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică