Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000005/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 30k
30 Ιανουαρίου 2015
O-000005/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

 Θέμα: Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 7 Αυγούστου 2014, η Ρωσική Ομοσπονδία επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, προερχόμενων, μεταξύ άλλων, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για τον τομέα των μεταφορών, ο εμπορικός αποκλεισμός σημαίνει την απαγόρευση της εισόδου οχημάτων που μεταφέρουν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, και, ως εκ τούτου, τη σημαντική απώλεια συμβάσεων. Η Ρωσική Ομοσπονδία παρακωλύει εκτός αυτού τη διαμετακόμιση προς τρίτες χώρες μέσω της επικράτειάς της τροφίμων και γεωργικών προϊόντων στα οποία έχει επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό, για παράδειγμα απαιτώντας οι μεταφορές αυτές να συνοδεύονται, αυξάνοντας στο δεκαπλάσιο το τίμημα των εγγυήσεων για εταιρείες που μεταφέρουν προϊόντα που πλήττονται από τον εμπορικό αποκλεισμό, ακόμη και παρεμποδίζοντας συνολικά αυτού του είδους τις διαμετακομίσεις. Η ρωσική αγορά είναι οικονομικά ελκυστική για τους διεθνείς οδικούς μεταφορείς της ΕΕ, ιδιαίτερα για εκείνους που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, λόγω της εγγύτητας, του μεγέθους και του αναπτυξιακού της δυναμικού. Η Επιτροπή έχει ήδη αντιδράσει στους ρωσικούς περιορισμούς θεσπίζοντας βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς, ύψους άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ, που σκοπό έχουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερβάλλουσας προσφοράς στην αγορά όσον αφορά τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην αγορά μεταφορών των συγκεκριμένων προϊόντων έχουν παραμεληθεί μέχρι στιγμής. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα που εισάγει η Ρωσική Ομοσπονδία (κυρίως τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα) μεταφέρονται κατά κύριο λόγο οδικώς. Όσον αφορά τους μεταφορείς που ειδικεύονται στη μεταφορά τροφίμων (και οι οποίοι έχουν επενδύσει σε ειδικούς στόλους οχημάτων-ψυγείων), ο ρωσικός εμπορικός αποκλεισμός συνεπάγεται την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των συμβάσεών τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της ομάδας για τις οδικές μεταφορές του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (ITF), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2014, ο ρώσος εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα περιορίσει περαιτέρω τις διεθνείς εμπορευματικές οδικές μεταφορές εντός της επικράτειάς της, μειώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2015 τον αριθμό των αδειών ΕΔΥΜ (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών) που ισχύουν επί ρωσικού εδάφους από 67 σε 16.

1. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, είναι η Επιτροπή ενήμερη για τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης καθώς και για το σύνολο των επιπτώσεων που συνεπάγονται οι ρωσικοί αυτοί περιορισμοί για τους μεταφορείς της ΕΕ;

2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις απώλειες που έχει υποστεί η οικονομία της ΕΕ, και συγκεκριμένα ο τομέας των μεταφορών, συνεπεία των ρωσικών αυτών περιορισμών;

3. Ποια μέτρα σκέπτεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς της ΕΕ;

4. Πώς προτίθεται η νέα Επιτροπή να παρέμβει, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, δεδομένων των επιπτώσεων που συνεπάγονται οι ρωσικοί περιορισμοί για την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της;

5. Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει δράση στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής, προκειμένου να καταθέσει καταγγελία εναντίον της Ρωσίας στον ΠΟΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου