Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000005/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Keskustelut :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 25k
30. tammikuuta 2015
O-000005/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michael Cramer, Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

 Aihe: Venäjän asettamien rajoitteiden vaikutukset kansainvälisen maantieliikenteen harjoittajiin
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Venäjän federaatio asetti 7. elokuuta 2014 tuontikiellon tietyille elintarvikkeille ja maataloustuotteille, mikä koskee muun muassa kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Kuljetussektorille tuontikielto tarkoittaa sitä, että maataloustuotteita ja elintarvikkeita kuljettavia ajoneuvoja ei päästetä rajan yli ja sen seurauksena menetetään huomattava määrä sopimuksia. Venäjän federaatio pyrkii myös estämään sen kautta kolmansiin maihin kuljetettavien elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden vientiä, muun muassa vaatimalla kuljetuksille saattueita, korottamalla yritysten takuita kymmenkertaiseksi, mikäli ne kuljettavat tuontikiellon piirissä olevia tuotteita, tai jopa estämällä kuljetukset kokonaan. Venäjän markkinat kiinnostavat taloudellisesti EU:n kansainvälisen maantieliikenteen harjoittajia, varsinkin Venäjän naapurivaltioissa niiden läheisen sijainnin, suuruuden ja kehitysmahdollisuuksien takia. Komissio on jo vastannut näihin Venäjän asettamiin rajoitteisiin esittämällä yli 155 miljoonan euron arvoisia lyhyen aikavälin markkinatukitoimenpiteitä, joiden tavoitteena on puuttua markkinoilla vallitsevaan hedelmien, vihannesten ja maitotuotteiden ylitarjontaan. Kuitenkin tähän asti näiden tuotteiden kuljetusmarkkinoita on laiminlyöty. On tärkeää huomata, että Venäjän federaation tuontitavarat (lähinnä elintarvikkeet ja teollisuustuotteet) kuljetetaan pääosin maanteitse. Venäjän tuontikiellon seurauksena elintarvikkeiden kuljetukseen erikoistuneet (ja kylmäkuljetusajoneuvoihin sijoittaneet) maantieliikenteen harjoittajat ovat menettäneet valtaosan kuljetussopimuksista.

Lisäksi kansainvälisen liikennefoorumin (ITF) maantieliikenneryhmän viimeisimmässä kokouksessa Pariisissa 25. ja 26. syyskuuta 2014 Venäjän edustaja ilmoitti, että Venäjä voisi 1. tammikuuta 2015 alkaen lisätä kansainvälistä tavaraliikennettä koskevia rajoitteita alueellaan vähentämällä Venäjän alueella voimassa olevia kansainvälisen liikennefoorumin toimilupia 67:stä 16:een.

1. Ottaen huomioon edellä esitetyt asiat onko komissio tietoinen tämänhetkisen tilanteen vakavuudesta ja ennen kaikkea seurauksista, joita Venäjän rajoitteet aiheuttavat EU:n liikenteenharjoittajille?

2. Pystyykö komissio kertomaan tarkasti miten paljon EU:n talous ja erityisesti kuljetussektori ovat kärsineet Venäjän rajoitteiden seurauksena?

3. Mitä toimia uusi komissio aikoo toteuttaa, jotta EU:n liikenteenharjoittajien tilanne ei heikkenisi entisestään?

4. Millä tavoin uusi komissio aikoo puuttua asiaan erityisesti kuljetussektorilla, kun otetaan huomioon koko EU:n talouteen vaikuttavat Venäjän asettamat rajoitteet?

5. Aikooko komissio kannella Venäjästä Maailman kauppajärjestön (WTO) kauppapoliittisen komitean puitteissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus