Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000005/2015

Ingivna texter :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Debatter :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 26k
30 januari 2015
O-000005/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000005/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Michael Cramer, för utskottet för transport och turism

 Angående: De ryska restriktionernas effekter på internationella vägtransportörer
 Svar i kammaren 

Den 7 augusti 2014 införde Ryska federationen ett förbud mot import av vissa livsmedels- och jordbruksprodukter från bland annat alla EU:s medlemsstater. För transportsektorn innebär embargot ett förbud mot infart av fordon som fraktar jordbruks- och livsmedelsprodukter och därmed att kontrakt i betydande omfattning går förlorade. Ryska federationen hindrar också transitering via sitt territorium till tredjeländer av livsmedels- och jordbruksprodukter som omfattas av embargot, t.ex. genom att kräva eskortering för sådana transporter, genom att tiodubbla priset för garantier för företag som transporterar produkter som omfattas av embargot eller genom att till och med sätta helt stopp för sådana transiteringar. Den ryska marknaden är ekonomiskt attraktiv för EU:s internationella vägtransportföretag, särskilt för företag i länder som gränsar till Ryssland, på grund av landets geografiska närhet, storlek och utvecklingspotential. Kommissionen har redan svarat på dessa ryska restriktioner genom att införa kortfristiga marknadsstödsåtgärder som är värda mer än 155 miljoner euro och som syftar till att åtgärda de problem som uppstått till följd av ett för stort marknadsutbud när det gäller frukt och grönsaker och mejeriprodukter. Hittills har dock effekterna på marknaden för transporterna av dessa produkter förbisetts. Det är viktigt att notera att produkter som importeras av Ryska federationen (huvudsakligen livsmedel och industriprodukter) huvudsakligen transporteras på väg. För vägtransportföretag som är specialiserade på livsmedelstransport (och som har investerat i särskilda flottor av kylfordon) innebär det ryska embargot att en stor del av deras kontrakt har gått förlorade.

Vid det senaste mötet som vägtransportgruppen inom Internationella transportforumet (ITF) höll i Paris den 25–26 september 2014 förklarade en rysk representant att Ryssland ytterligare skulle begränsa internationella vägtransporter på sitt territorium genom att från och med den 1 januari 2015 minska antalet ECMT-tillstånd (från Europeiska transportministerkonferensen) som gäller på det ryska territoriet från 67 till 16.

1. Är kommissionen medveten om hur allvarlig den nuvarande situationen är och vilka följderna blir för EU:s transportföretag till följd av dessa ryska restriktioner?

2. Kan kommissionen tillhandahålla exakta uppgifter om de förluster som EU-ekonomin lidit, särskilt i transportsektorn, till följd av dessa ryska restriktioner?

3. Vilka åtgärder planerar kommissionen för att förhindra att situationen för EU:s transportföretag förvärras ytterligare?

4. Hur avser den nya kommissionen att ingripa, särskilt i transportsektorn, med tanke på de effekter som dessa ryska restriktioner får på EU:s ekonomi i stort?

5. Avser kommissionen att vidta åtgärder inom handelspolitiska kommittén för att utforma ett klagomål mot Ryssland i WTO?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande