Parlamentarna pitanja
PDFWORD
30. siječanja 2015.
O-000008/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000008/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 Predmet: Strategija o alkoholu

Uživanje alkohola sa štetnim posljedicama i dalje je u Europi treći najveći uzrok smrtnosti i bolesti koje je moguće spriječiti. Osim toga, rizični je čimbenik kod više od 60 kroničnih bolesti, uključujući rak te bolesti srca i jetre. Zlouporaba alkohola povezana je i s pretilošću koja predstavlja značajan problem javnog zdravlja te je četvrti najveći uzrok bolesti koje je moguće spriječiti u Europi. Osim toga, zlouporaba alkohola i ovisnost o alkoholu povezane su s drugim socijalnim problemima, uključujući izostajanje s radnog mjesta, raspadanje obitelji i obiteljsko nasilje. Europa bilježi najveću stopu konzumacije alkohola na svijetu.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da je 2012. završila prethodna strategija EU-a koju je izradila Komisija kako bi se državama članicama dala potpora u smanjenju štetnih posljedica uživanja alkohola, od Komisije se traži da odgovori na sljedeće:

1. Namjerava li podnijeti prijedloge nove strategije o alkoholu? Može li objasniti poduzimaju li se uz taj plan bilo kakve druge mjere?

2. Hoće li se u novom dokumentu na odgovarajući način činiti razlike između ponašanja i stavova prema konzumaciji alkohola, kao i između alkoholnih proizvoda?

3. Može li objasniti zbog čega još uvijek nije objavljeno novo zasebno izvješće o primjeni zahtjeva za pružanje popisa sastojaka i informacija o hranjivoj vrijednosti alkoholnih pića, imajući na umu da se Uredbom 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani predvidjela izrada takvog izvješća s rokom u prosincu 2014.? Namjerava li Komisija još uvijek sastaviti to izvješće?

4. U svjetlu stečenog iskustva u okviru Europskog foruma za alkohol i zdravlje, predviđa li Komisija bilo koju vrstu inicijative kojom bi se potaknulo uključenje dionika i suradnja među njima?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena