Parlamenti kérdések
PDFWORD
2015. február 5.
O-000015/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000015/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Boutonnet, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Bruno Gollnisch, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Nicolas Bay, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Bernard Monot, Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Angel Dzhambazki, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Olaf Stuger, Mario Borghezio, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gianluca Buonanno, Vicky Maeijer, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zullo, Marco Valli, Isabella Adinolfi

 Tárgy: A harmadik országból behozott termékek származási országa jelölésének hiányáról

A harmadik országból behozott termékek származási országának jelöléséről szóló együttdöntési eljárás holtpontra jutott. Azóta, hogy az Európai Bizottság 2011-ben visszavont egy rendeletre irányuló javaslatot, semmilyen új szöveget nem nyújtott be, annak ellenére, hogy az Európai Parlament többször kezdeményezte azt, lásd a 2013. január 17-én elfogadott legutóbbi állásfoglalását. E rendeletre irányuló javaslattal ugyanis a Tanács soha nem értett egyet. A származási ország jelölése azonban nemcsak a szociális és környezetvédelmi dömping elleni hatékony fellépést tenné lehetővé, hanem biztosítaná azt is, hogy a fogyasztó átlátható információkhoz jusson, lehetővé téve számára, hogy egy adott terméket a releváns információk birtokában vásárolhasson meg. Amennyiben valamennyi honfitársunkban tudatosulnának fogyasztásuknak a foglalkoztatásra és a környezetre gyakorolt közvetett hatásai, a fogyasztási javak nyomonkövethetőségének javítása elősegítené a helyi termékek fogyasztását és vállalkozásaink fellendülését. Végül emlékeztetni kell arra, hogy a minőségi információk a polgárok szabadságának és a fogyasztóvédelemnek is egyik alapját alkotják, amelyről az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4., 12. és 169. cikke rendelkezik.

1. A Bizottság miért nem hoz sürgős megelőző intézkedéseket a fogyasztók megtévesztését célzó jelölések ellen? Például a Bizottság miért nem tiltja be a „Made in China” jelölés helyettesítését a „Made in RPC” (Kínai Népköztársaság) jelöléssel?

2. Az új rendeletre irányuló javaslat Tanács általi elutasítása esetén és az EUMSZ 4. cikke és 169. cikkének (4) bekezdése alapján a Bizottságnak nem kellene-e mozgásteret biztosítania a tagállamok számára fogyasztóvédelmi jogszabályaik megerősítésére, hogy jobb legyen az Unióban a harmadik országokból származó termékek jelölése?

A kérdés eredeti nyelve: FR
Jogi nyilatkozat