A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000017/2015

Előterjesztett szövegek :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Viták :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 193kWORD 29k
2015. február 13.
O-000017/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000017/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Tárgy: A hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai
 Válasz a plenáris ülésen 

A Guardian egy 2015. február 2-i cikkében arról számolt be, hogy mintegy 31 hormonháztartást zavaró, milliárdos nagyságrendű értéket képviselő peszticidet tilthattak volna be potenciális egészségügyi kockázatok miatt, ha lett volna foganatja egy, a hormonutánzó anyagokról szóló, zárolt uniós dokumentumnak.

A Bizottság 2013-as dokumentuma a hormonháztartást zavaró – a tudósok szerint a megnövekedett magzati és genitális rendellenességekhez, rákhoz és meddőséghez köthető – anyagok azonosításának és osztályozásának lehetséges elemeivel foglalkozott. A hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumainak elfogadása – amelynek hivatalos határideje 2013. december 13. volt – megkönnyítette volna a velük szembeni szabályozói fellépést, beleértve a peszticidekben található hatóanyagok betiltását.

A Bizottság azonban 2013 júliusában úgy határozott, hogy hatásvizsgálatot indít e kritériumokról, megakasztva így az egész folyamatot.

Kifejtené a Bizottság, hogy miért döntött a hatásvizsgálat mellett, amely jogi kötelezettségeinek elmulasztásával járt? Miért gondolja a Bizottság, hogy a különböző meghatározási lehetőségek gazdasági következményeit felmérő hatásvizsgálat jelenti a megfelelő eszközt azon tudományos kérdés megválaszolására, hogy mi tekinthető hormonháztartást zavaró anyagnak? A hatásvizsgálat indoklásától függetlenül hogyan fogja a Bizottság e hatásvizsgálatban értékelni a hormonháztartást zavaró anyagoknak való kitettség csökkenésével járó előnyöket?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat