Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
17. marts 2015
O-000026/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000026/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Om: Anvendelse af EU-midler til lufthavne

Ifølge en revision foretaget af Den Europæiske Revisionsret er der blevet investeret EU-midler til et betydeligt millionbeløb i lufthave til ingen verdens nytte. Mellem 2000 og 2013 er der blevet indskudt 666 mio. EUR i udbygning af tyve forskellige lufthavne i Spanien, Estland, Grækenland, Italien og Polen. Kun ti af disse lufthavne havde imidlertid behov for udvidelse. De ti andre har ikke kunnet fremvise nogen stigning i trafikprognosen for perioden 2007–2013. Af de 666 mio. EUR er 225 mio. ifølge Revisionsretten blevet anvendt på overdimensionerede anlæg, uden at dette har betydet nogen forbedring af servicen til brugerne, eller at der er skabt nogen arbejdspladser. Eksempelvis er lufthavnen i Cordoba blevet udvidet til en kapacitet på 179 000 passagerer, men lufthavnen modtog kun 7000 passagerer i 2013.

1. Hvorfor har Kommissionen ikke fået udført planlægning og prognoser til evaluering af nytten af disse investeringer?

2. Hvordan agter Kommissionen at sikre, at EU-midlerne for programmeringsperioden 2014–2020 anvendes effektivt, således at et sådant ressourcespild undgås?

Forespørgslens originalsprog: FR
Juridisk meddelelse