Parlamentarna pitanja
PDFWORD
17. ožujka 2015.
O-000026/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000026/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Predmet: Korištenje europskim sredstvima u zračnim lukama

Prema reviziji Europskog revizorskog suda, deseci milijuna eura europskih sredstava bespotrebno su uloženi u zračne luke. Za razvoj dvadeset zračnih luka u Španjolskoj, Estoniji, Grčkoj, Italiji i Poljskoj u razdoblju između 2000. i 2013. isplaćeno je 666 milijuna eura. Međutim, samo je deset od njih trebalo proširiti. Ostalih deset nije zabilježilo povećanje u prometu koje je bilo predviđeno za razdoblje između 2007. i 2013. Prema tvrdnjama Suda, od 666 milijuna eura 225 je bilo potrošeno na prevelike instalacije, dok usluge koje se pružaju putnicima nisu poboljšane niti su otvorena nova radna mjesta. Primjerice, zračna luka u Córdobi proširena je tako da može primiti 179 000 putnika godišnje, no u 2013. primila ih je tek 7 000.

1. Iz kojeg razloga Komisija nije izradila planove i predviđanja u pogledu ocjene koristi tih ulaganja?

2. Na koji način Komisija namjerava osigurati učinkovito korištenje europskim sredstvima za razdoblje planiranja proračuna 2014. – 2020. kako bi izbjegla tolike gubitke?

Izvorni jezik pitanja: FR
Pravna napomena