Parlamenti kérdések
PDFWORD
2015. március 17.
O-000026/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000026/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Tárgy: Európai alapok repülőtéri beruházásokra történő felhasználása

Az Európai Számvevőszék egyik ellenőrzése szerint több tízmillió eurót fektettek be szükségtelenül repülőterekbe. 2000 és 2013 között 666 millió eurót fizettek ki spanyolországi, észtországi, görögországi, olaszországi és lengyelországi repülőterek fejlesztésére. Az említett repülőterek közül azonban mindössze tíznek volt szüksége bővítésre. A másik tíz esetében nem regisztrálták a 2007 és 2013 közötti időszakra előre jelzett forgalomnövekedést. A Számvevőszék véleménye szerint a 666 millió euróból 225 millió eurót túlméretezett létesítményekre költöttek, és mindezt anélkül, hogy a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások minősége javult volna, vagy munkahelyeket hoztak volna létre. Például a cordobai repülőteret akkorára bővítették, hogy évente 179 000 utas fogadására legyen alkalmas, de 2013-ban csak 7 000 utast fogadott.

1. A Bizottság miért nem készített terveket és előrejelzéseket a fenti beruházások hasznosságának értékelése érdekében?

2. A Bizottság a fenti pazarlás elkerülése érdekében hogyan tervezi annak biztosítását, hogy a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban hatékonyan használják fel az európai alapokat?

A kérdés eredeti nyelve: FR
Jogi nyilatkozat