Întrebări parlamentare
PDFWORD
17 martie 2015
O-000026/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000026/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Subiect: Utilizarea fondurilor europene în aeroporturi

În conformitate cu un audit al Curții de Conturi Europene, milioane de euro din fondurile europene au fost investite inutil în aeroporturi. Între 2000 și 2013, 666 de milioane de euro au fost plătite pentru dezvoltarea a 20 de aeroporturi în Spania, Estonia, Grecia, Italia și Polonia. Cu toate acestea, doar 10 din aceste aeroporturi aveau nevoie de extindere. Celelalte 10 nu au înregistrat creșterile de trafic prevăzute între 2007 și 2013. Din cele 666 de milioane de euro, 225 de milioane au fost cheltuite pe instalații supradimensionate, potrivit Curții, și fără a îmbunătăți, prin aceasta, serviciile pentru utilizatori sau fără a crea locuri de muncă. De exemplu, aeroportul din Cordoba a fost extins pentru a primi 179 000 de mii de pasageri, dar, în 2013, nu a primit decât 7 000.

1. De ce nu a efectuat Comisia planificări și previziuni pentru a evalua utilitatea acestor investiții?

2. Cum intenționează Comisia să asigure o utilizare eficace a fondurilor europene pentru perioada de programare bugetară 2014-2020, pentru a evita o risipă similară?

Limba originală a întrebării: FR
Notă juridică