Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
17. marec 2015
O-000026/2015
Vprašanje za ustni odgovor O-000026/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Zadeva: Uporaba evropskih sredstev na letališčih

Pri reviziji, ki jo je izvedlo Evropsko računsko sodišče, je bilo ugotovljeno, da je bilo več deset milijonov evrov evropskih sredstev uporabljenih za nekoristne naložbe na letališčih. Med letoma 2000 in 2013 je bilo porabljenih 666 milijonov evrov za razvoj dvajsetih letališč v Španiji, Estoniji, Grčiji, Italiji in na Poljskem, razširiti pa jih je bilo treba samo deset. Na ostalih desetih letališčih ni bilo povečanja prometa, ki je bilo predvideno za obdobje med letoma 2007 in 2013. Od navedene vsote je bilo 225 milijonov evrov porabljenih za objekte, ki so po mnenju tega sodišča predimenzionirani, storitve za stranke pa se niso izboljšale. Prav tako niso bila ustvarjena nova delovna mesta. Naj kot primer navedemo letališče v Cordobi, ki je bilo povečano, da bi letno lahko sprejelo 179.000 potnikov, vendar jih je bilo leta 2013 le 7000.

1. Zakaj Komisija ni pripravila načrtov in študij, da bi ocenila koristnost teh naložb?

2. Kako namerava zagotoviti učinkovito uporabo evropskih sredstev v proračunskem obdobju 2014–2020 in preprečiti tratenje denarja?

Izvirni jezik vprašanja: FR
Pravno obvestilo