Parlamenti kérdések
PDFWORD
2015. március 17.
O-000027/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000027/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin

 Tárgy: A fogyasztók tájékoztatása a rituális vágásból származó húsról, és az ilyen hús címkézése

Az agrár-élelmiszeriparral kapcsolatosan Franciaországban és más tagállamokban is visszatérő botrányok kidomborítják a hiányosságokat a termékek nyomon követhetőségét és a címkézés fogyasztók számára való érthetőségét illetően.

Ezek a hiányosságok mindennaposak a húságazatban, mivel problémát jelent, hogy a rituális vágásból származó húst a rendes csatornákon át adják el, külön címkézés nélkül.

A Bizottság a közelmúltban ismerte el, hogy a rituális vágásokon levágott állatok száma messze meghaladja a vallási kisebbségek igényeit. Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 2012. július 4-i európai parlamenti állásfoglalás 49. pontja is utal az európai polgárok ezzel kapcsolatos aggodalmaira: „hangsúlyozza, hogy az a kérdés, hogy a fogyasztók nem kapnak tájékoztatást arról, hogy az általuk vásárolt hús elkábítás nélkül levágott állatoktól származik-e, az átláthatóság és az állatok szenvedése szempontjából egyaránt kiemelten közérdekű”.

1. Mi tudható az elkábítás nélkül levágott állatoktól származó hús címkézésének értékeléséről szóló jelentésről, amelyet 2013-i kellett volna benyújtania a Bizottságnak?

2. Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy megbízható és világos címkézési rendszert vezessen be a rituális vágásból származó húsokra vonatkozóan?

A kérdés eredeti nyelve: FR
Jogi nyilatkozat