A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000028/2015

Előterjesztett szövegek :

O-000028/2015 (B8-0118/2015)

Viták :

PV 21/05/2015 - 4
CRE 21/05/2015 - 4

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 187kWORD 28k
2015. március 27.
O-000028/2015
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000028/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Jerzy Buzek, a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

 Tárgy: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) -
a nagykereskedelmi energiapiacok ellenőrzését előíró jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges emberi erőforrások
 Válasz a plenáris ülésen 

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) a nagykereskedelmi piacok átfogó ellenőrzését szolgáló keretet ír elő a piaci visszaélések feltárása és megakadályozása érdekében. Hogyan értékeli a Bizottság e rendelkezések jelentőségét az energiaunió jól működő belső piaca és az ezzel kapcsolatos célok elérése szempontjából? A Bizottság véleménye szerint ezzel szemben milyen lehetséges következményekkel járna az, ha sikertelennek bizonyulna a nagykereskedelmi energiapiacok hatékony ellenőrzése?

A REMIT kulcsfontosságú szerepet szán az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) a nagykereskedelmi energiapiacok ellenőrzése terén. Mindenekelőtt az ACER feladata, hogy 2015. október 7-től nagyszámú piaci tranzakció kezdeti átvilágítását, elemzését és értékelését elvégezze. Tudatában van-e a Bizottság annak, hogy az ACER az emberi erőforrások hiánya miatt nem fogja tudni ellátni ezeket a feladatokat, és nem fogja tudni teljesíteni a REMIT értelmében rá háruló kötelezettséget, valamint hogy ezt a problémát már többször jelezte az ügynökség?

A feladatok részletes elemzése alapján az ACER szerint az ellenőrzési keret működtetéséhez 45 további, teljes időben foglalkoztatott alkalmazottra van szükség, ami megfelelne az USA hasonló feladatokat végző szövetségi energetikai szabályozó bizottságánál alkalmazott személyzetnek. Az ügynökség eddig azonban a REMIT-tel kapcsolatban csak 15 további alkalmazottra kapott engedélyt. Belátja-e a Bizottság, hogy ez a szám nem elegendő? Tudja-e a Bizottság, hogy az ügynökség a források átcsoportosításával nem fogja tudni megoldani a problémát, mivel más területeken fenn kell tartania és erősítenie kell tevékenységeit, és a szükséges (energiaügyi és pénzügyi kereskedési) szakértelem az eddigiektől különbözik és nagyon speciális? Egyetért-e azzal a Bizottság, hogy ugyancsak irreális elképzelés az, hogy a hiányzó munkaerőt a nemzeti szabályozók szakértőivel pótolják, mivel a REMIT értelmében e szabályozókra is hárulnak feladatok, és az alkalmazottak számát náluk is korlátozzák?

Vállalja-e a Bizottság, hogy a 2016. évi költségvetési tervezetben javaslatot tegyen azokra az előirányzatokra, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügynökség számára rendelkezésre álljon a további sürgetően szükséges emberi erőforrás a REMIT rendelkezései maradéktalan végrehajtásának és betartatásának garantálása érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat