Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000028/2015

Pateikti tekstai :

O-000028/2015 (B8-0118/2015)

Debatai :

PV 21/05/2015 - 4
CRE 21/05/2015 - 4

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 28k
2015 m. kovo 27 d.
O-000028/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000028/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Jerzy Buzek, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu

 Tema: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER). Žmogiškieji ištekliai, būtini vykdyti jos teisės aktais nustatytus įgaliojimus stebėti didmenines energijos rinkas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (angl. REMIT) numato visapusišką didmeninių rinkų stebėjimo sistemą siekiant nustatyti piktnaudžiavimus rinka ir užkirsti jiems kelią. Kaip Komisija vertina šių nuostatų reikšmę siekiant gerai veikiančios vidaus energijos rinkos ir panašių energetikos sąjungos tikslų? Kita vertus, kokie, Komisijos manymu, būtų galimi nesugebėjimo veiksmingai stebėti didmenines energijos rinkas padariniai?

REMIT reglamente Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) skirtas itin svarbus vaidmuo stebint didmeninę rinką. Visų pirma, nuo 2015 m. spalio 7 d. ACER turės atlikti pradinę daugybės rinkos sandorių patikrą, analizę ir įvertinimą. Ar Komisijai žinoma, kad dėl žmogiškųjų išteklių stokos ACER nesugebės atlikti šių užduočių bei vykdyti jai pagal REMIT reglamentą suteiktų įgaliojimų ir kad šią problemą agentūra jau ne kartą akcentavo?

Remdamasi išsamia užduočių analize, ACER mano, kad darbui su nauja stebėjimo sistema papildomai reikės 45 visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, kas maždaug prilygtų žmogiškiesiems ištekliams, kuriuos panašioms užduotims atlikti skyrė JAV Federalinė energetikos reguliavimo komisija. Tačiau iki šiol agentūrai su REMIT reglamentu susijusioms užduotims vykdyti buvo leista priimti tik 15 papildomų darbuotojų. Ar Komisija pripažįsta, kad tiek žmonių nepakanka? Ar Komisija žinoma ir tai, kad, atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti bei aktyvinti veiklą kitose srityse ir dėl skirtingos bei labai specifinės patirties (prekyba energija ir finansinė prekyba), agentūra nesugebės užpildyti trūkstamų darbuotojų spragos perkeldama savo vidinius žmogiškuosius išteklius? Ar Komisija sutinka, kad taip pat nerealu šią spragą užpildyti nacionalinių reguliavimo institucijų, kurių darbuotojų skaičius taip pat ribojamas ir kurioms tenka vykdyti savo įsipareigojimus pagal REMIT reglamentą, ekspertais?

Ar Komisija gali įsipareigoti numatyti savo 2016 m. biudžeto projekte būtinus asignavimus, kad agentūra turėtų galimybę pasipildyti skubiai reikalingais žmogiškaisiais ištekliais ir būtų užtikrinta, kad bus visiškai įgyvendintos ir vykdomos REMIT reglamento nuostatos?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas